torek, 23 julija, 2024
DomaUncategorizedProjekt Zdrave občine/mesta

Projekt Zdrave občine/mesta

Projekt Zdrave občine, v okviru katerega že skoraj tri desetletja tečejo programi Terapevtska skupina za pomoč osebam z odvisnostjo od alkohola, Svetovalnica Srečanja ter Šola za starše, bo od 1. januarja koordiniral Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Začetki projekta segajo v leto 1992, ko so različne ustanove, ki delajo z ljudmi, opozorile na vse večje število ljudi v stiski zaradi neurejenih družinskih odnosov, alkoholizma in drugih zasvojenosti ter na porast samomorov. K sodelovanju so povabile dr. Jožeta Ramovša, ki je na podlagi projekta Zdrava mesta v Jugovzhodni Evropi sooblikoval projekt Trebnje – zdrava občina in občina dobrih medčloveških odnosov. Projekt, ki ga v celoti sofinancirajo občine, so ob izločitvi iz občine Trebnje podprle tudi vse nove občine in projekt se je preimenoval v Zdrave občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Občina Šentrupert se je v letošnjem letu odločila za izstop iz projekta, vendar so župani preostalih treh občin sklenili, da so vsi, tudi občani Šentruperta, ki bi želeli sodelovati na aktivnostih in delavnicah v projektu, dobrodošli, saj lahko delavnice pomembno vplivajo na zdravje in počutje posameznika.

Projekt Zdrave občine/mesta je bil osrednja dejavnost Društva za zdravje in sožitje v družinah Trebnje, ki ga je zadnjih sedem let uspešno vodila Taja Borštnar: »Ko pogledam nazaj, smo res pripravili številne bogate vsebine, predavanja in delavnice za naše občane. To je bilo najlepše, kadar je bila predavalnica polna. Uspeli smo slediti njihovim potrebam, pripravljati vsebine na zalo različnih področjih. Imeli smo vsebine, povezane z ljubeznijo in partnerstvom, področje zasvojenosti smo pokrivali, motnje hranjena, soočenje z minljivostjo, pa veliko smo govorili o starševstvu in vzgoji, o vzdrževanju abstinence, priprava na porod in starševstvo je potekal v Zdravstvenem domu Trebnje. In kaj cenim, je to, da so v naše občine prihajali res znani strokovnjaki in predavatelji in te njihove vsebine so bile za naše občane vedno brezplačno dostopne, na kar smo res lahko ponosni, in veselim se nadaljnjih vsebin Zdravih občin.«

Društvo bo zaradi drugih obveznosti vodenje projekta opustilo, občine pa so h koordinaciji povabile Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. »CIK Trebnje ima strokovno in kompetentno ekipo zaposlenih, veščih vodenja domačih in mednarodnih projektov. Gre za področje, ki naši dejavnosti na prvi pogled ni blizu, hkrati pa so to vsebine, s katerimi smo se na področju neformalnega izobraževanja že srečevali, z mnogimi izvajalci in organizacijami pa tudi že sodelovali. Projekt je zastavljen povezovalno in razvojno, kar pri delu odločilno usmerja tudi našo ustanovo. Tudi v bodoče se bomo povezovali s strokovnjaki, ki lahko odgovarjajo na aktualne izzive, s svojim znanjem pa pomagajo izboljšati kakovost življenja vseh generacij prebivalcev na našem področju,« pravi direktorica Patricija Pavlič.

Osrednja vrednota projekta je in bo zdravje v vseobsegajočem smislu. Trije utečeni sklopi, ki se bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu, ko bo projekt obeležil 30-letnico uspešnega izvajanja, so Terapevtska skupina za pomoč osebam z odvisnostjo od alkohola na trebanjski enoti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Svetovalnica Srečanja z individualnimi srečanji za osebe, ki imajo težave z različnimi oblikami odvisnosti, ter v obliki preventivnih delavnic na osnovnih šolah, ter Šola za starše, z nadgradnjo vsebin za novo družino in partnerstvo. Četrti sklop pa so v zadnjih letih predavanja in delavnice, v prihodnjem, jubilejnem letu pod skupnim naslovom Koronavirus in duševno zdravje. (LAPEGO)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča