SB Nm s centroma intenzivne medicina in endoskopije

SB Nm s centroma intenzivne medicina in endoskopije

-
0 1240

Splošna bolnišnica Novo mesto je četrta največja bolnišnica v Sloveniji in osrednja zdravstvena
ustanova v JV regiji, ki z zdravstvenimi storitvami na bolnišnični ravni oskrbuje preko 160.000 prebivalcev, zadnja leta pa več kot 30 % pacientov prihaja tudi iz drugih slovenskih regij. Vizijo in cilje bolnišnice izpred štirih let, da želimo zmanjšati razvojne zaostanke oziroma bistveno pospešiti razvoj bolnišnice in postati primerljivi z najboljšimi bolnišnicami v Sloveniji in primerljivimi bolnišnicami v Evropi, uspešno izvajamo. Predlani smo pomembno dvignili strokovni nivo bolnišnice z vzpostavitvijo angiografskega laboratorija in s
tem bistveno prispevali k zmanjšanju umrljivost naših ljudi za srčno žilnimi boleznimi. Letos predajamo v uporabo razvojno in strokovno pomemben Center za intenzivno medicino za najtežje bolne
paciente in sodoben, tehnološko dovršen Center za endoskopije, namenjen diagnostično- terapevtskim postopkom prebavnega trakta. Do sedaj je dejavnost obeh centrov potekala na ločenih lokacijah, v neustreznih pogojih, z zastarelo tehnologijo, strokovno ločeno…

Nova, skupna lokacija obeh centrov se nahaja nad urgentnim centrom na površini 1600 m2. Skupna vrednost celotne investicije znaša sedem mio evrov in bo pomembno prispevala k višji kakovosti in varnosti oskrbe bolnikov JV regije, boljšemu timskemu in interdisciplinarnemu pristopu oskrbe bolnikov in boljšim, bolj varnim in zdravim pogojem dela zaposlenih.