SB Nm s centroma intenzivne medicina in endoskopije

0
1242

Splošna bolnišnica Novo mesto je četrta največja bolnišnica v Sloveniji in osrednja zdravstvena
ustanova v JV regiji, ki z zdravstvenimi storitvami na bolnišnični ravni oskrbuje preko 160.000 prebivalcev, zadnja leta pa več kot 30 % pacientov prihaja tudi iz drugih slovenskih regij. Vizijo in cilje bolnišnice izpred štirih let, da želimo zmanjšati razvojne zaostanke oziroma bistveno pospešiti razvoj bolnišnice in postati primerljivi z najboljšimi bolnišnicami v Sloveniji in primerljivimi bolnišnicami v Evropi, uspešno izvajamo. Predlani smo pomembno dvignili strokovni nivo bolnišnice z vzpostavitvijo angiografskega laboratorija in s
tem bistveno prispevali k zmanjšanju umrljivost naših ljudi za srčno žilnimi boleznimi. Letos predajamo v uporabo razvojno in strokovno pomemben Center za intenzivno medicino za najtežje bolne
paciente in sodoben, tehnološko dovršen Center za endoskopije, namenjen diagnostično- terapevtskim postopkom prebavnega trakta. Do sedaj je dejavnost obeh centrov potekala na ločenih lokacijah, v neustreznih pogojih, z zastarelo tehnologijo, strokovno ločeno…

Nova, skupna lokacija obeh centrov se nahaja nad urgentnim centrom na površini 1600 m2. Skupna vrednost celotne investicije znaša sedem mio evrov in bo pomembno prispevala k višji kakovosti in varnosti oskrbe bolnikov JV regije, boljšemu timskemu in interdisciplinarnemu pristopu oskrbe bolnikov in boljšim, bolj varnim in zdravim pogojem dela zaposlenih.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj