Še 108 krkašev s certifikatom NPK

0
1390

V farmacevtski družbi Krka so ta četrtek pripravili slovesna podelitev certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 108 sodelavcem, ki so uspešno zaključili preverjanje in potrjevanje za tri poklicne kvalifikacije v farmacevtski industriji. V sedemnajstih letih je NPK uspešno zaključilo 1456 krkašev. Udeleženci so pridobili nacionalno veljavno listino – certifikat, ki opredeljuje njihovo strokovno usposobljenost za delo v farmacevtski industriji. S pridobljenim znanjem zaposleni učinkoviteje sledijo vedno večjim zahtevam avtomatiziranih delovnih procesov in se hitreje prilagajajo stalnim spremembam računalniško vodenih tehnologij.

V Krki je znanje vrednota, zato razvoj zaposlenih sistematično načrtujemo na vseh ravneh delovanja. Nacionalna poklicna kvalifikacija je edinstveni proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je osrednji poudarek namenjen spretnostim in veščinam, pridobljenim na delovnem mestu. Začetki pridobivanja teh veščin in znanj segajo v leto 2000, ko smo v Krki začeli organizirati programe za pridobivanje 6 nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). V več desetletjih sistematičnega izobraževanja smo za specifično delo v farmacevtski industriji usposobili več generacij sodelavcev.

Tako je vključno z letošnjo generacijo nacionalne poklicne kvalifikacije pridobilo 1456 Krkinih sodelavk in sodelavcev. Tokrat smo podelili certifikate sodelavcem, ki so svoje znanje v sklopu treh poklicnih kvalifikacij na IV. stopnji zahtevnosti dokazali v letu 2018 in 2019. Med njimi je 71 sodelavcev iz Proizvodnje zdravil v Novem mestu in Krkinega obrata v Ljutomeru, ki so uspešno zaključili usposabljanje za proizvodno procesničarko/proizvodnega procesničarja v farmacevtski industriji, 17 sodelavcev je opravilo usposabljanje za procesničarja v logistiki farmacevtske industrije, 20 pa za procesničarja v proizvodnji farmacevtskih učinkovin, so sporočili iz krkine Službe za odnose z javnostmi.