četrtek, 22 februarja, 2024
DomaSlovenijaSkrbniki otrok s posebnimi potrebami opozarjajo

Skrbniki otrok s posebnimi potrebami opozarjajo

Na pobudo treh mam otrok s posebnimi potrebami, ki vsaka na svoj način že dolgo opozarjajo na potrebe posebnih družin, je nastala delovna skupina  »Pobude oseb s PP«, v kateri opozarjajo na neurejeno zakonodajo na področju oseb s posebnimi potrebami. Že jutri organizirajo sestanek, na katerem želijo skupaj z vsemi zainteresiranimi preveriti, katere težave bi bilo dobro najprej rešiti. V ospredje postavljajo dvig nadomestila skrbnikov otrok s posebnimi potrebami za izgubljeni dohodek, ki je že dolga leta enak in ne omogoča normalnega življenja, na kar pristojne opozarjajo že od leta 2013.


Vanja Ropič, ki skrbi za sina Vida, Petra Greiner, ustanoviteljica Zavoda 13 in mama posebne Sofie, ter Spomenka Valušnik, predsednica društva Vesele nogice in mama deklice Naje s cerebralno paralizo, so združile moči in ustanovile delovno skupino »Pobude oseb s PP«, v kateri želijo vplivati na ureditev zakonodaje, ki ureja pravice oseb s posebnimi potrebami. V prejšnjih dneh so se že udeležile sestanka s poslancem NSi, Aleksandrom Reberškom, zdaj pa vabijo na spletni zoom sestanek, ki bo ta petek, 19. marca, udeležijo pa se ga lahko prav vsi, ki jih ta tematika zanima in predlagajo svoje pobude. Na tak način želijo povezati vse posameznike, neodvisno od društev, da bi s skupno močjo uspeli doseči vse tisto, za kar se same že dolga leta trudijo. »Izkazalo se je, da lahko samo skupaj spremenimo zakonodajo na področju oseb s posebnimi potrebami. V Sloveniji obstaja veliko različnih društev, ne obstaja pa skupna pobuda. A obravnavajo nas isti zakoni, ne glede na diagnozo, z enakimi pomanjkljivostmi, » je dodala Vanja Ropič.  Zaposleni ljudje se lahko pridružijo sindikatov, skrbniki oseb s posebnimi potrebami pa te možnosti nimajo in so prepuščeni samim sebi, zato želijo to spremeniti. »Nihče, ki sam ne preživlja družine s 588 evri mesečnega nakazila, ne ve, kako je to težko. Dolga leta že opozarjamo, da je takšna višina nadomestila samo gotova pot v revščino,« opozarja Petra Greiner. »Področje oseb s posebnimi potrebami ureja več kot 30 različnih zakonov, zaradi takšne ureditve se posameznik ne znajde.  Številne zakone je potrebno urediti glede na spremenjen način življenja. Zakoni bi morali vsebovati in upoštevati raznolikost potreb oseb s PP in njihovih svojcev. Vabljeni so vsi, ki želijo s svojimi znanji in izkušnjami pomagati pri pripravi in iskanju rešitev posameznih težav,« še dodaja Spomenka Valušnik
Zavzemali se bodo za celovito ureditev zakonodaje, ki ureja področje oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji, kot je delno plačilo za izgubljeni dohodek, dodatek za nego, invalidnine, osebno asistenca pred in po 18. letu starosti, zgodnjo obravnavo,
usmeritve Zavoda za šolstvo,  … 


Doslej jim je že uspelo spremeniti Pravilnik o normativih v OŠ PP in tudi doseči vračanje v šole po prvem valu epidemije covida-19 v Sloveniji. Vložili so že več pobud in predlogov za spremembo zakonodaje in ureditve pravic na različnih področjih vse od leta 2013 naprej, kot so ureditev nadomestila za izgubljeni dohodek, regres in dopust, bolniški stalež, trenutno pridobivajo strokovna zdravstvena mnenja glede dopustnosti obremenitev staršev, ki uveljavljajo ta institut. Uspeli so doseči pravico do večjega števila plenic, skušajo spremeniti zakon, ki ureja dodatek za pomoč in postrežbo, ker je diskriminatoren do otrok (ki še niso dopolnili 18. let) in potrebujejo pomoč in postrežbo druge osebe, želijo povečati možnost dostopa do različnih strokovnih obravnav (fizioterapije, logopedske obravnave, delovne terapije, specialno pedagoških ur, …), želijo, da so vse terapije regijsko enako dostopne. Opozarjajo tudi na sofinanciranje nakupa prilagojenega vozila in sofinanciranje ureditve bivalne površine, dvig dodatka za nego, in ureditev podaljšanja starševskih pravic v družinskem zakoniku ter ureditev povrnitev stroškov za prevoz otrok v šolo in samih organiziranih prevozov. Ostaja pa še kar nekaj zakonov in pravilnikov, ki so potrebni posodobitve, saj so zastareli in niso več v prid osebam s posebnimi potrebami. 

Vse zainteresirane prosijo, da se jim pridružijo v FB strani  »Pobuda oseb s posebnimi potrebami« ter na elektronski naslov pobuda.opp@gmail.com sporočijo svojo privolitev in predloge. 

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča