četrtek, 25 aprila, 2024
DomaLokalnoSodišča potrdila pravilnost postopkov MO Nm pri izboru cevi in v zadevi...

Sodišča potrdila pravilnost postopkov MO Nm pri izboru cevi in v zadevi Cerod

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na včerajšnji redni novinarski konferenci predstavil aktualne projekte, redne investicije ter pravne zadeve, ki zadevajo Mestno občino Novo mesto. Med kadrovskimi spremembami je župan predstavil imenovanje novega podžupana Petra Kostrevca. Na Mestni občini so še naprej uspešni pri pridobivanju evropskega denarja in nadaljevanju cikla investicijskih projektov.

Med pravnimi zadevami je župan Gregor Macedoni izpostavil, da je bilo na višjem sodišču v Ljubljani pravnomočno razsojeno, da Mestna občina Novo mesto ni dolžna plačati nekaj več kot 5,6 milijona evrov z zamudnimi obrestmi občinam Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Šentjernej kot povračilo škode zaradi izgube nepovratnih evropskih in državnih sredstev za izgradnjo II. faze Regijskega centra za ravnanje z odpadki (Cerod). Novomeška občina ter podjetji CGP d.d. in Malkom d.o.o. prav tako niso dolžne plačati dobrih 1,1 milijona evrov podjetju CMC GROUP d.o.o. kot povračilo škode v zadevi Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Zadevo, ki je dvignila kar precej prahu, so v preteklosti nekateri želeli izkoristiti v politične namene, vendar se je na dolgi rok izkazalo, da je Mestna občina Novo mesto v postopkih ravnala pravilno. V zadevi občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica zoper podjetje Cerod, Mestno občino Novo mesto ter občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Metlika, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk se tako zahtevek na ničnost oziroma razveljavitev sklepov Sveta županov Cerod zoper navedenih občine zavrne, kar pomeni, da se sodni postopek vodi le še zoper Cerod.

Višje sodišče je pravnomočno razsodilo tudi, da mora Vrtec Jana plačati občini približno 51.000 evrov z zamudnimi obrestmi in pravdne stroške kot vračilo nenamensko porabljenih sredstev po koncesijski pogodbi ter da parcela oz. parkirišča za Telekomom pri Novem trgu ni pripadajoče zemljišče k stavbi na naslovi Novi trg 7a in Novi trg 8.

Uspešnost občine pri pridobivanju evropskih sredstev dokazuje kar nekaj pomembnih projektov, ki se izvajajo ali so tik pred izvedbo. V sklopu podpisa tretjega dodatka k dogovoru Regionalnega razvojnega programa Jugovzhodne regije je na novo vključen tudi projekt »urbaNMakerspace«. Gre za projekt skupnostne delavnice, ki je nastal ob potrebi, da se v občini poišče prostor za manjša inovativna podjetja. Za namen podpore inovativnim podjetjem bodo v poslovni stavbi na Novem trgu v Novem mestu uredili skupno 294,80 m2 pisarniških ter razvojnih prostorov. Projekt bo z različnimi orodji za razvoj in izobraževanje na področju robotike in pametnih tehnologij privabil nova podjetja ter predstavljal osnovo za razvoj novih inovativnih projektov. Predvidena investicijska vrednost projekta je nekaj več kot 580.000 evrov, od tega bo sofinancirano iz mehanizma DRR dobrih 470.000 evrov.

Razvojni program sicer obsega 28 projektov v skupni vrednosti dobrih 64,9 milijonov evrov, od tega je za sofinanciranje predvidenih dobrih 34 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike. Med projekti je kar 6 projektov, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Novo mesto, med njimi so trije projekti na področju trajnostne mobilnosti in povezovanja kolesarskih poti med regijami, Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak-Brezje in ureditev poslovno industrijske cone Cikava.

S strani Evropske komisije (program COSME) smo dobili odobreno financiranje za izvedbo projekta CircLocal v višini dobrih 24.000 evrov, pri čemer gre za krožno javno naročanje oziroma napredek na področju krožnega gospodarstva. Vodilni partner projekta je nizozemska občina Leeuwarden, sodelujejo pa še občina Coimbra iz Portugalske ter evropska agencija SERN. Skupna vrednost projekta znaša 96.500 evrov.

Župan Gregor Macedoni je na novinarski konferenci, ki je tokrat prvič od jeseni potekala v živo, izpostavil, da je bazenski kompleks v Češči vasi v zaključni fazi projektiranja in tik pred razpisom za izvajalca. Korak bližje so na občini tudi v zadevi brv Irča vas,bo v tem tednu predvideno tudi veljaven izbor izvajalca. Objavljeno je tudi javno naročilo za brv Loka-Kandija, ki bo zaključeno do 26. marca 2021, sledi izbira izvajalca. Kot vodilni partner pri projektu Elena na Mestni občini trenutno vodijo več javnih naročil, želje so da izpeljejo čim več projektov, ki bodo osnova za nadaljnje delo v prihodnosti. Med javnimi naročili je tako tudi izvedba projektnega vodenja in koordinacije projekta EIB Elena mobility Slovenija za MoNm, poziv bo objavljen do 30. marca.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske bo v naslednjih tednih izvajala nadzor nad kmetijskimi opravili na območjih cest v Mestni občini Novo mesto, mestno redarstvo pa bo v okviru akcij Agencije za varnost prometa izvajalo nadzor, in sicer glede uporabe mobilnikov v prometu pa tudi glede uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev. Aktivno bodo v izbranih obdobjih izvajali tudi merjenje hitrosti.

Na področju brezplačnih prevozov za starostnike Rudi na občini bogatejši za novi avto večjih dimenzij, ki bo lajšal prevoze težje mobilnih občanov. Gre za projekt v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer s prizadevanji strmijo, da so prebivalcem prijazna in varna mobilna občina. Konec marca načrtujejo otvoritev letne sezone sistema za izposojo koles GoNm; sistemu se je po novem priključila tudi občina Straža s prvo postajo na avtobusni postaji Straža. Tako se lahko po novem s kolesom zapeljete tudi do sosednje občine.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča