sreda, 29 maja, 2024
DomaLokalnoSporazum o sofinanciranju izgradnje t. i. obvoznice mimo Mirne

Sporazum o sofinanciranju izgradnje t. i. obvoznice mimo Mirne

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo  Aleš Mihelič v imenu ministrstva in župana občin Mirna in Šentrupert, Dušan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec, so pred dobro uro podpisali sporazum o sofinanciranju prestavitve regionalne ceste R1-215, t. i. obvoznice mimo Mirne. Celotna naložba je ocenjena na deset milijonov evrov.

Nova cesta bo dolga 1.750 m, in sicer 1300 m po teritoriju občine Mirna in 450 m po teritoriju občine Šentrupert. Cesta z robnima pasovoma in bankinama bo široka 8,5 m, v naselju bo tudi pločnik. Dovoljena projektna hitrost izven naselja bo 70 km/h, v naselju 50 km/h, za dokončanje ceste pa bo treba zgraditi tudi tri mostove (čez vode Zabrščica, Mirna, Sotla) in sedem cevnih prepustov. Lani so vrednost gradbenih del ocenili na približno 8,5 milijona evrov z DDV, k čemur je treba prišteti še približno 1,5 milijona evrov z DDV za minula vlaganja v prostorske akte, nakupe zemljišč, izvajanje nadzora pri gradnji, konzultantska dela itd.

Danes podpisani Sporazum o sofinanciranju izgradnje obvoznice je rezultat več kot desetletje dolgih prizadevanj Občine Mirna, da se ustrezno reši pretočnost in varnost prometa skozi center Mirne z izgradnjo t. i. obvoznice ali prestavitvijo državne ceste na novo lokacijo. »Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so si skupaj z nami prizadevali, da smo prišli tako daleč, da se bo sama izgradnja obvoznice v letošnjem letu dejansko tudi začela. Hvala ministrstvu za infrastrukturo, vodstvu direkcije za ceste in obema poslancema z našega območja, gospodu Kepi in gospodu Pavlinu, za njihovo angažiranost. Verjamem, da se bomo v roku dveh let dejansko vozili po novi obvozni cesti,« je zadovoljen župan Dušan Skerbiš.

Sporazum predvideva, da bo država oziroma DSRI za naložbo zagotovila 9,4 milijona evrov, preostanek pa občini Mirna in Šentrupert, in sicer Mirna 539 tisoč evrov (pri čemer je doslej v projekt že vložila 330 tisočakov), Šentrupert pa 21 tisoč evrov. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo mag. Aleš Mihelič je bil ob podpisu sporazuma zadovoljen, da je učinkovito sodelovanje med ministrstvom in občinama pripeljalo do podpisa sofinancerskega sporazuma, ki je pomemben za občini in za celotno regijo: »Le s tesnim in učinkovitim sodelovanjem z občinami lahko pridemo do najboljših infrastrukturnih rešitev za občanke in občane ter gospodarske subjekte. Ideja o izgradnji obvoznice, ki bo v veliki meri razbremenila ozko središče ter posledično dvignila kvaliteto življenja v občini, ni nova, vesel pa sem, da smo v zadnjih dveh letih s pospešenimi postopki odkupov zemljišč ter pridobivanjem gradbenega dovoljenja uspeli narediti večje korake k izgradnji te prepotrebne obvoznice. Kot sem že lani na občinskem prazniku ob 10. obletnici občine Mirna obljubil, bomo v prvi polovici letošnjega leta zasadili prvo lopato. Občanke in občani občin Mirna in Šentrupert ter gospodarstvo Dolenjske regije si obvoznico zagotovo zaslužijo.”

Občina Mirna je samostojno začela delovati 1. julija 2011, marca prihodnje leto pa so se začele aktivnosti za izgradnjo nove državne ceste, ki bo razbremenila središče Mirne. Po dogovoru s takratno Direkcijo RS za ceste in Občino Šentrupert je Občina Mirna vodila vse postopke za sprejem podrobnega prostorskega načrta prepotrebne nove ceste in po skoraj štirih letih intenzivnega dela sta občinska sveta obeh občin februarja 2016 sprejela OPPN za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (t. i. obvoznica Mirna). Sledila so usklajevanja z državnimi inštitucijami zaradi pridobivanja pogojev za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI). DRSI je do konca novembra odkupila že približno 95 odstotkov vseh potrebnih zemljišč, medtem ko je za prvo etapo izgradnje obvoznice že pridobila vsa zemljišča in bo po podpisanem sporazumu oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo etapo (krožišče na začetku Mirne in preboj ceste proti železniški postaji) ter hkrati začela s postopkom za izbiro izvajalca del za celotno traso bodoče ceste. Če ne bo posebnih zapletov v postopku javnega naročanja, se bodo gradbena dela začela sredi poletja letos, celotna cesta pa naj bi bila dokončana prihodnje leto. (LAPEGO)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča