Sprehod po bobrovih poteh ob svetovnem dnevu bobra

Sprehod po bobrovih poteh ob svetovnem dnevu bobra

-
0 538

To nedeljo vas Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska in Zavod za varstvo narave vabita na sprehod ob svetovnem dnevu bobra. Ob 14. uri bo zbor pri kozolcu Podhoščan ob Radešci, Podhosta. Dogodek bo v vsakem vremenu.

Cilj članov, simpatizerjev in prijateljev društva BOBER – Okoljsko gibanje Dolenjska je spodbuditi vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja, ker se zavedamo ranljivosti in enkratnosti planeta, na katerem živimo.

V okviru prireditev ob mednarodnem dnevu Bobra in vseslovenske akcije Dan za spremembe bodo člani društva BOBER – Okoljsko gibanje Dolenjska  s predstavniki Zavoda za varstvo narave predstavili terenski habitat bobra v Logu pri Podhosti ( sotočje Radeščice in reke Krke ) .

Mednarodni dan bobra je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu in sobivanju bobra v naravi.

Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure. Bober s svojo aktivnostjo v vodnih ekosistemih postaja ključna vrsta, ki izboljšuje habitate za vodni živi svet. Je indikator, ki kaže, kje se je človek s svojo dejavnostjo preveč približal obrežnemu prostoru, ter izvrsten »okoljski inženir«, ki obnavlja vodna telesa s svojimi tisočletnimi izkušnjami in brezplačnimi storitvami. Zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo ga v preteklosti že iztrebili. Upamo, da bomo ob njegovi ponovni naselitvi lažje sprejeli izziv sobivanja.

Živeti z bobrom, namreč pomeni ohranjati večjo stopnjo naravnih procesov v obrežnem prostoru, hkrati pa tudi spremeniti pogled na ranjene rečne ekosisteme in mokrišča.

Program in namen dogodka:

-strokovni sprehod po habitatu in bobrovi poti ( Log- sotočje Radeščice in reke Krke ) vodi: Andrej Hudoklin Zavod za varstvo narave )

– zeliščarska terenska delavnica ( vodi zeliščarka Mateja Redenšek -Črepinšek )

-ozaveščanje javnosti o pomenu in sobivanju bobra v naravi ( Igor Šenica , Društvo Bober- Okoljsko gibanje Dolenjska )

priporočamo primerno terensko obutev za moker obvodni teren. Sprehod je primeren za vse generacije in na lastno odgovornost. Dogodek smo vključili tudi v vseslovensko akcijo Dan za spremembe, katere pobudnik je Slovenska filantropija. Povabite tudi vaše prijatelje, znance …. prisrčno vabljeni na zanimivo doživetje in druženje.