Spuščena psa na dvorišču napadla moškega

0
5908

Dopoldne se je na območju Mrzle Luže pri Veliki Loki zgodil napad dveh psov na moškega. Po prvih informacijah je 47-letni moški prišel na dvorišče družinske hiše, kjer pa lastnikov ni bilo doma. Domača psa sta moškega napadla in ga pogrizla, so potrdili na PU Nm. Po prvih in nepopolnih informacijah je moški utrpel lažje površinske poškodbe. Preiskava še ni zaključena.

Zakon o zaščiti živali v 12. členu narekuje:
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih živali.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov:
– da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
– da so zaprti v pesjaku ali objektu,
– da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.

V primeru, da pride do ugriza psa, je najprej potrebno poskrbeti za oskrbo poškodovane osebe ali živali, nato pa ugotoviti identiteto in lastništvo psa, ki je povzročil ugriz.

Za poškodovano osebo je najprimerneje, da takoj obišče osebnega zdravnika ali zdravnika urgentne medicine, ki oceni stopnjo poškodbe in napoti poškodovanega v antirabično ambulanto, skladno s predpisi, ki urejajo nalezljive bolezni. Antirabična ambulanta mora vnesti podatke o ugrizu psa v centralni register psov (v nadaljevanju CRPsi), hkrati pa pozvati skrbnika psa, da se s psom oglasi v pristojni veterinarski organizaciji zaradi preveritve suma na steklino in o ugrizu psa obvestiti pristojni območni urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Pristojna veterinarska organizacija mora navedene podatke o opravljenih pregledih na steklino vnesti v CRPsi in o rezultatih teh pregledov obvestiti antirabično ambulanto. V kolikor antirabična ambulanta ne prejme podatkov o opravljenih pregledih na steklino v roku 15 dni od ugriza psa, mora o tem obvestiti UVHVVR.

Če škodo povzroči domača žival, je odgovornost imetnika krivdna, če pa škodo povzroči nevarna žival, njen imetnik odgovarja objektivno. Pri uveljavljanju odškodnine zaradi ugriza psa se tako upoštevata objektivna odgovornost (povečana nevarnost za nastanek škode) kot tudi krivdna odgovornost (imetnik ni poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo).

Odškodnina za ugriz psa se lahko izplača iz zavarovalne police imetnika psa, saj ima večina imetnikov psov v okviru splošnega zavarovanja premoženja praviloma zavarovano tudi odgovornost za škodo, ki jo povzroči pes. V primeru, da tovrstno zavarovanje ne obstaja ali zavarovalna vsota ne zadošča za kritje stroškov, mora nastale stroške (ali njihovo razliko) pokriti lastnik iz lastnih sredstev. V primeru, da lastnik psa prostovoljno ne pristane na povračilo odškodnine, je potrebno sodno uveljavljanje odškodnine, kjer sodišče določi višino in način plačila odškodnine. Višina odškodnine pa je odvisna zlasti od obsega poškodbe, časa in načina zdravljenja, morebitne skaženosti (brazgotin) ter pretrpljenega strahu.