Srednja šola Črnomelj pomemben steber razvoja Bele krajine

0
105

»Srednja šola Črnomelj je v kraju in širši lokalni skupnosti izjemnega pomena. Daje izobrazbo prebivalcem, ki so ključen dejavnik gospodarskega in splošnega družbenega napredka. Brez mladih v Črnomlju in okolici bi nazadovala splošna, kulturna, športna in družbena dejavnost. Vodstvo Srednje šole Črnomelj mora vztrajati s pozitivnimi zgodbami, saj je uspešna šola, z odličnimi rezultati na splošni in poklicni maturi ter zaključnem izpitu, na tekmovanjih vseh ravni, pri izvajanju šolskih in mednarodnih projektov in tudi pri vpetosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo,« je poudaril Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je sodeloval tudi na skupnem sestanku županov belokranjskih občin in ravnateljev osnovnih šol z območja Bele krajine. Med drugim je črnomaljski župan dodal še, da je bilo srečanje namenjeno predvsem gimnaziji, ki je eden izmed izobraževalnih programov Srednje šole Črnomelj; predvsem njenemu še boljšemu in bolj kakovostnemu delu, predvsem pa njeni pozitivni sliki. Samo na ta način bodo lahko največ naredili za njen obstoj, prepričali mlade in starše, da se je vredno vpisati v gimnazijo, ki je vsekakor kakovostna in dobra.

»Dejstvo je, da smo ena najboljših srednjih šol v Sloveniji po uspehu. Vpis v programa oblikovalec kovin/orodjar in strojni tehnik je statistično gledano med najboljšimi. Kar se tiče vpisa na gimnazijo smo v slovenskem trendu. Pri splošni in poklicni maturi že več let dosegamo po večini kar 100-odstotni uspeh. Število doseženih točk je najpogosteje nad slovenskim povprečjem. Moram tudi poudariti, da odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo,« je orisala Elizabeta Prus, ravnateljica Srednje šole Črnomelj. Dodala je, da so v lanskem šolskem letu dijaki šole na različnih državnih tekmovanjih dosegli 142 zlatih, srebrnih in bronastih priznanj, kar pomeni, da je več kot polovica vseh dijakov na šoli prejela vsaj eno priznanje. »To je izjemen dosežek. Leto poprej je bila ta številka še višja, in sicer so dijaki naše šole skupaj prejeli kar 157 priznanj na različnih tekmovanjih,« je izpostavila ravnateljica SŠ Črnomelj. Šolo so v zadnjih sedmih letih na veliko obnovili. Med drugim so bile obnovljene skoraj vse učilnice, kuhinja, sanitarije, vhod za dijake, na novo so uredili sodobno učilnico za strokovna programa, obnovljena je IKT oprema, vse učilnice so klimatizirane, na novo je urejeno tudi parkirišče. Skratka, na šoli je zelo dobro poskrbljeno za materialne pogoje dela. Ravnateljica je še poudarila, da je njihova majhnost pravzaprav njihova velika prednost, saj omogoča individualen pristop in prilagoditev posamezniku.

»Uspeh srednje šole Črnomelj se za Belo krajino ne da izraziti v številkah, ampak jo izražamo v uspehih naših otrok in možnostih, ki jih otroci imajo v tej šoli. Da jim namreč nadpovprečno znanje, imajo šolo v lokalnem območju, lažji dostop, prej so doma, lažje se učijo in sama organizacija pouka ter vsega ostalega je prilagojena našim srednješolcem. Vse tri občine, torej občine Metlika, Črnomelj in Semič si prizadevamo, da se čim več otrok iz belokranjskih osnovnih šol vpiše v Srednjo šolo Črnomelj. Tako bomo delovali tudi vnaprej,« je pojasnil Darko Zevnik, župan občine Metlika.

Tudi Občina Semič se pridružuje podpori Srednji šoli Črnomelj. Ob tem je Polona Kambič, županja Občine Semič, dodala, da je bila gimnazija Črnomelj vedno šola, na katero so bili ponosni in iz katere so izhajali in še vedno izhajajo, odlični kadri. Ob tem je spomnila na zadnji pomemben uspeh sedaj že bivše dijakinje in zlate maturantke, Urše Konda, ki je na olimpijadi iz kemije dosegla bronasto odličje. Poudarja, da je ta izjemen uspeh gotovo tudi odraz odličnega mentorstva in podpore šole. Po njenem mnenju je gimnazija Črnomelj steber izobraževalne dejavnosti v Beli krajini in pomembno izhodišče za nadaljnji študij.

Šolski okoliš Srednje šole Črnomelj predstavljajo osnovne šole Bele krajine. Tako ravnatelji osnovnih šol kot tudi ravnateljica srednje šole so se strinjali, da je bilo dosedanje sodelovanje uspešno. V razpravi so potrdili, da je nujno s pozitivnimi zgodbami, s skupnim nastopom predstaviti realno sliko zelo uspešne srednje šole in tudi še bolj poudariti izjemne rezultate, ki jih dokazujejo dosežki dijakov. Prepričani so, da bodo vsi skupaj z nadaljevanjem skupne strategije pri promociji poklicev, za katere izobražuje Srednja šola Črnomelj, uspešno dvignili vpis tudi v gimnazijo.

»Prepričani smo, da lahko Srednja šola Črnomelj in z njo črnomaljska gimnazija z zelo usposobljenem in izkušenem strokovnem kadru ob zaupanju staršev, spoštovanju pobud dijakov ter podpori lokalne skupnosti ohranja in razvija visoko kakovost pouka ter sledi zastavljenim ciljem – ostati ne le sodobna šola, ki daje dijakom odlično izhodišče za nadaljnji študij, ampak pa tudi eden od stebrov razvoja Bele Krajine,« je še poudarila Elizabeta Prus, ravnateljica SŠ Črnomelj.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj