Starši otrok ‘ranljive skupine’ s pismom Vladi

0
293

Društvo “Vesele nogice” je društvo za pomoč otrokom z zaostankom v razvoju na različnih področjih. Ustanovitelji društva so starši otrok s cerebralno paralizo ali drugimi razvojnimi zaostanki. V teh nepredvidljivih dneh, ki bodo očitno dolgi, se je društvo po pomoč in pojasnila s pismom obrnilo na Vlado Republike Slovenije.

Spoštovani,
Lepo vas pozdravljamo, ter se vam v imenu vseh staršev otrok s PP zahvaljujemo za vsa prizadevanja vlade in pristojnih služb, za ohranitev slovenskega gospodarstva in pomoč najbolj ogroženih v teh časih.

1.Na vas se obračamo s prošnjo za pojasnitev pojma ranljive skupine, ki jih boste zajeli v interventni ureditvi zaradi pandemije COVID-19. V medijih je slišati iz pojasnil pristojnih, da se bodo sprejeli ukrepi za pomoči ranljivim skupinam. Ves čas se omenja upokojence in ostale ranljive skupine. Nikjer ne najdemo informacije, kdo vse je zajet pod terminom “ostale ranljive skupine”. Predvsem nas zanima ali ste v to skupino zajeli tudi družine otrok s posebnimi potrebami, predvsem vse tiste, ki so prejemniki transferja nadomestila za izgubljeni dohodek in družinski pomočnik. Prav tako menimo, da je potrebno vsem prejemnikom, ki prejemajo dodatek za nego omogočiti dodatno solidarnostno finančno pomoč. Življenjski stroški in obremenitev teh družin, kot ste že sami izjavili in ugotovili, so se v teh časih izjemno povišali. Njihovi otroci s posebnimi potrebami niso vključeni v dnevne centre in zavode, ampak so sedaj v velikem številu v 24-urni domači oskrbi. Številne družine so tudi enostarševske tako, da je njihov dohodek edino tako imenovano “nadomestilo za izg. dohodek ” s katerim morajo preživljati tako sebe, kot tudi svoje otroke. Naš predlog je da se tem prejemnikom prizna solidarnostni dodatek najmanj v višini 300 eur, vsekakor je potrebno upoštevati številčnost družine.

2.Izpostavili bi tudi velik problem, ki ga imajo družine z otroki, ki so še v posebej težkem zdravstvenem stanju (cerebralna paraliza, redke bolezni, kombinirane motnje in ostale rizične bolezni). Otroci so v oskrbi v domačem okolju, eden od staršev je doma in skrbi zanj, drugi pa je (v kolikor je zaposlen) vsakodnevno izpostavljen in ogroža vse svoje družinske člane, še najbolj pa otroka s posebnimi potrebami. Angleška NHS (National Health Service) je v svoji uradni objavi izpostavila tudi ljudi in otroke s cerebralno paralizo in podobnimi stanji in jih razvrstila v najbolj ogroženo skupino s korona virusom. Zato bi bilo potrebno te skupine še bolj izolirati, skupaj z družinskimi člani, da jih ne okužijo. Predlagamo vladi, da se tudi pri nas uvede možnost, da v času epidemije doma ostane tudi drug starš otroka s posebnim potrebami. Delodajalce pa se finančno razbremeni oz. se jim pomaga kritje stroška plače takšnega delavca.

3.Naprošamo tudi, da se iz strani ministrstva podajo navodila glede dela osebnih asistentov, ki delo opravljajo v okviru Zakona o OA, saj se v javnosti pojavljajo informacije, da bo vlada nagradila vse obremenjene kadre, med katere menimo, da nedvomno spadajo tudi OA, saj so tudi izpostavljeni visokim tveganjem v tem času. Ali so za osebne asistente tudi predvideni dodatki za nevarno delo in dodatne obremenitve? Kdo bo zagotovil sredstva za ureditev teh težav?

4.Na naše društvo se obračajo številne družine otrok s PP in posamezniki, ki že čutijo stisko, vendar se bojimo, da jim nevladne organizacije, zaradi upada donacij v trenutnih razmerah, ne bomo zmogle pomagati. Predvidevamo, da se nam bo priliv donacij znatno zmanjšal tudi v naslednjih mesecih. Zavedamo se, da je to vse odvisno od stabilizacije gospodarstva, s pomočjo katerega sedaj pomagamo številnim družinam. Naprošamo vas, da se v nadaljevanju razmisli kako pomagati tudi na tem področju, saj s tem, da jim mi nudimo pomoč razbremenjujemo javni sistem.

5.V dosedanje ukrepe trenutno niso bile zajete nevladne organizacije in zaposleni v le-teh. Zanima nas ali so na področju nevladnih organizacij tudi predvideni kakšni ukrepi in kakšni, ter kje bomo lahko dobili natančne informacije?

6.Prosimo vas tudi za informacijo kaj se bo zgodilo s programi, za katere imamo nevladne organizacije sklenjene pogodbe o financiranju. Se bo financiranje obdržalo v okviru pogodb ali pa se pri tem pripravljajo kakšne spremembe?
Za hitre povratne informacije se vam zahvaljujemo in vam želimo uspešno delo še naprej. Le z podanimi odgovori bomo lahko tudi mi naprej posredovali pridobljene informacije.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj