Številne spremembe v Šentrupertu

Številne spremembe v Šentrupertu

-
0 131

Občinski svet Občine Šentrupert je s sprejetim odlokom začel preoblikovati način delovanja Dežele kozolcev, sprejel pa je tudi letne programe za področje kulture, športa in sociale, ki so podlaga za objavo razpisov za sofinanciranje.

Z v prvi obravnavi sprejetim Odlokom o prevzemu ustanoviteljskih upravičenj Zavoda dežela kozolcev so v Šentrupertu začeli postopek preoblikovanja zasebnega zavoda, ki ga je ustanovilo Javno podjetje Dežela kozolcev d. o. o., v javni zavod. Ustanoviteljske pravice se bodo tako prenesle z javnega podjetja neposredno na občino, s čimer bodo zagotovili nemoteno delovanje muzejske dejavnosti in financiranje neposredno iz občinskega proračuna. Občinski svet je včeraj potrdil tudi dokapitalizacijo javnega podjetja za poplačilo obveznosti, posebej preostanka kredita v višini približno 30 tisoč evrov, in spoštovanje ukrepa Računskega sodišča RS, ki je zahtevalo izbris hipoteke na parceli, kjer stojita Kovačija in Info točka Dežele kozolcev, prav tako pa se je seznanil, da se občina dogovarja za odkup zemljišč, na katerih stojijo kozolci, občina pa ima trenutno le pogodbo o stavbni pravici. Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec: »Namen tega preoblikovanje je ta, da se bo postopoma Javno podjetje Dežela kozolcev d. o. o. zapiralo, tržna dejavnost pa bo postopoma prehajala na Turistično društvo Šentrupert, ki bo v sklopu Javnega zavoda Dežela kozolcev poskrbelo za nadaljnji tržni in turistični program v Deželi kozolcev in v občini nasploh.«

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj med drugim potrdil letne programe kulture, športa in sociale za letošnje leto, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij.

Tudi v Šentrupertu so potrdili nove cene storitve pomoči na domu, ki jo v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert izvaja Dom starejših občanov Trebnje. Uporabnik bo za uro storitve ob običajnih dneh po novem plačal 6,31 evra, ob nedeljah oziroma državnih praznikih pa 8,42 evra na uro.

Občinski svet se je seznanil tudi z elaborati o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske vode in ravnanja z odpadki ter obdelave določenih vrst odpadkov v RCERO Ljubljana – zaradi novih cen bo za povprečno enostanovanjsko hišo položnica Komunale Trebnje višja za en evro. (LAPEGO)