sreda, 22 maja, 2024
DomaLokalnoSvet zavoda SB Nm tudi o plačnih nesorazmerjih

Svet zavoda SB Nm tudi o plačnih nesorazmerjih

V Splošni bolnišnici Novo mesto so na seji Sveta zavoda ta teden obravnavali in potrdili Letno poročilo 2022 ter program dela in finančni načrt za leto 2023. Na poslovanje bolnišnice so v letu 2022 vplivale predvsem naslednje okoliščine in ukrepi:

-epidemija koronavirusa
-sprejeti Aneksi h kolektivnim pogodbam (dvig plač in obveznosti do zaposlenih), ki ne pokrivajo
celotnega dviga stroškov dela,
-inflacija, rast cen materiala in storitev, ki so posledica rasti cen energentov,
-interventni zakoni za skrajševanje čakalnih vrst.

V letu 2022 so se še vedno spopadali z epidemijo COVID-19, intenzivno predvsem v prvih štirih mesecih. V nadaljevanju pa z odpravljanjem posledic COVID-19 v smislu odpravljanja zaostankov opravljenih zdravstvenih storitev in skrajševanju čakalnih dob. Za učinkovito izvedbo ukrepov na področju čakalnih dob in čakalnih vrst so sprejeli akcijski načrt za skrajševanje čakalnih vrst in številne ukrepe, ki so bili usmerjeni predvsem v izvajanje dodatnih programov na eni strani in ažurno in sprotno spremljanje čakalnih seznamov na drugi strani. Vse to je pripomoglo, da je bolnišnica kljub COVIDu-19 praktično v celoti realizirala delovni program.

Finančni izid poslovanja bolnišnice v letu 2022, v višini 2,9 mio evrov presežkov prihodkov nad odhodki izkazuje, da je bolnišnica v danih okoliščinah uspela realizirati planirane prihodke in uspešno obvladala stroške. Prihodki bolnišnice so znašali 90 mio evrov in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 2,7 %.

Povišanje gre zlasti na račun dodatnih prihodkov za povečan obseg dela po interventni zakonodaji. Odhodki bolnišnice so znašali 87,4 mio evrov in so v primerjavi s planom nižji za 4,94 %. Največji porast stroškov gre na račun enormnih rasti cen energentov in s tem posledično tudi rasti ostalih materialov, storitev in stroškov dela. Porast stroškov beležijo tudi pri investicijskem vzdrževanju opreme in prostorov, saj zadnja leta zelo veliko investiramo v opremo in prostore.

Razvojno investicijsko pot nadaljujejo tudi v letu 2023, saj načrtujejo kar za 33 mio investicij. Glavni investicijski projekti v letu 2023 je izgradnja regijske negovalne bolnišnice, energetska sanacija glavne stavbe (ginekologija, pljučna infekcijska stavbo in gradiča Mostek), prenova bolnišnične kuhinje z restavracijo, nova operacijska dvorana, ureditev aseptične lekarne, prenova travmatološkega in abdominalnega oddelka,….

Veliko aktivnosti bo tudi v prihodnjem letu usmerjenih v zagotavljanje ustreznih kadrov. Za delo v urgentnem centru še vedno nimajo urgentnih zdravnikov, kar posledično povečuje obremenitve zdravnikov internistov, ki se vključujejo v delo internistične urgence. Pomanjkanje čutijo tudi na področju srednjih medicinskih sester, v kuhinji, pralnici in pri službi za čiščenje. Za te poklice se zelo težko najde nadomestitve.

Vodstvo bolnišnice se je skozi celo leto 2022 soočalo z izzivi, nepredvidljivimi, hitrimi spremembami, ki so terjale hitre odločitve, prilagoditve, učinkovito in hitro komunikacijo med zaposlenimi. Učinek dobrega, profesionalnega in predvsem zavzetega vodenja, ki ga največkrat žene družbena in etična odgovornost do zaposlenih, pacientov in okolja, je viden tudi v pozitivnem rezultatu letošnjega poslovnega poročila. Zato so tudi člani sveta zavoda skupaj z zaposlenimi ponosni, da je Splošna bolnišnica Novo mesto ena najuspešnejših bolnišnic v državi.

Svet zavoda je obravnaval tudi nastalo nesorazmerje med plačami zdravnikov in plačami vodstva zavodov. Prihajajoče spremembe glede napredovanj zdravnikov s 1.4. 2023 namreč obstoječe neskladje povečujejo še iz naslova osnovnih – izhodiščnih plač, kar postavlja vodstva javnih zdravstvenih zavodov v povsem neprimerljiv in diskriminatoren položaj, glede na zahtevnost in odgovornost delovnega mesta, in so kaplja čez rob že doslej absurdne situacije. Direktorji in strokovni direktorji, ki so zdravniki, nimajo več nikakršnega motiva za nadaljevanje dela na vodilnih delovnih mestih, za bistveno nižjo plačo od kolegov, ki jih vodijo, zato razmišljajo o odstopu s svojih funkcij. Na zdravniških delovnih mestih lahko računamo na višje plačilo za svoje delo. Podobno razmišljajo tudi direktorji, ki nimajo medicinske izobrazbe. Vodenje je pomembno za uspešno delovanje bolnišnice in celotnega zdravstvenega sistema, zato mora biti tudi sorazmerno ustrezno uvrščeno in nagrajeno. Zato je svet zavoda sklenilo, da se pozove Ministrstvo za zdravje, da nemudoma odpravi nastalo plačno nesorazmerje, so še sporočili iz Splošne bolnišnice Novo mesto.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča