Svetlejša prihodnost kmetijstva v Suhi krajini

Svetlejša prihodnost kmetijstva v Suhi krajini

-
0 45

»Zadnji dve leti sta za slovensko kmetijstvo težki, ker se naravne nesreče vrstijo leto za letom. Ukrepamo tako, da zagotavljamo likvidnost z zelo hitrimi izplačili in izjemno dobro črpamo evropski denar,« je na posvetu v občini Žužemberk povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki se je skupaj z državno sekretarko Tanjo Strniša v suhokrajinskem središču srečal z žužemberškim županom Francem Škufco in lastniki kmetij tega območja. Na posvetu so izpostavili predvsem problematiko tamkajšnjih kmetovalcev, trenutno stanje v kmetijstvu, različne možnosti za pridobivanje sredstev in prihodnje usmeritve kmetijske politike.

»Počaščeni smo, da sta našo občino, kjer je kmetijstvo oteženo, obiskala minister in državna sekretarka. Tako smo lahko iz prve roke slišali, kaj je bilo na področju kmetijstva doslej narejenega in kakšne so usmeritve za naprej. To je predvsem za takšen način kmetovanja, kot ga imamo v občini Žužemberk, zelo pomembno,« je povedal župan Franc Škufca. Gre namreč za območje, kjer se težko kmetuje zaradi kraških značilnosti, prav tako pa so kmetijske dejavnosti zelo raznolike.

»Zato kmetijski proizvodnji pomagamo s plačili za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje ali tako imenovanimi OMD plačili. To pomeni, da kmetom, ki kmetujejo na takšnih območjih, del dodatnih stroškov refundiramo. Za lansko leto smo plačila OMD izplačali že v lanskem letu,« je med drugim pojasnil minister in predstavil prihodnje usmeritve nove kmetijske politike. »Pogovori o novi kmetijski politiki že potekajo. Ena glavnih usmeritev slovenske države je, da imamo dodatna financiranja za področja, kjer se težko kmetuje. Takšnih področij pa je v Sloveniji 75 odstotkov,« je zaključil minister.

Minister in državna sekretarka sta obiskala tudi kmetijo mladega prevzemnika Milana Kelšina.

(Foto: Vlado Kostevc)

Svetlejša prihodnost kmetijstva v Suhi krajini