sobota, 20 julija, 2024
DomaLokalnoSvetniki za spremembo zakonodaje in reševanje romske problematike

Svetniki za spremembo zakonodaje in reševanje romske problematike

Novomeški svetniki so na  6. redni seji občinskega sveta v drugi obravnavi potrdili predlog odloka proračuna za prihodnje leto, ki sledi razvojni in investicijski naravnanosti ter ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine. V občinskem proračunu za leto 2024 se skupni prihodki planirajo v višini 67,7 milijona evrov in skupni odhodki v višini 74,1 milijona evrov.

V drugi obravnavi potrjen proračun za 2024 je za 100.000 evrov višji kot v prvem branju, saj med upoštevanimi spremembami občina poskusno uvaja participativni proračun v višini 40.000 evrov, 10.000 evrov se dodatno namenja za prenovo javne infrastrukture, 5.000 evrov za subvencioniranje vgradnje dvigal v večstanovanjskih stavbah, z amandmajem župana 5.000 evrov potrebam pomoči na domu,  preostanek potrjenih višjih sredstev pa za programe družbenih dejavnosti na področju športa, mladine in starejših. Več kot polovica sredstev proračuna oz. 36 milijonov evrov je namenjenih investicijam, med prioritetami pa so tudi črpanje evropskih sredstev, trajnostna mobilnost, urbana prenova prostora, sodelovanje lokalnega prebivalstva, kvalitetno bivanje občanov vseh starosti,  razvoj pametnega mesta,  socialnih programov in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Svetniki so na seji sprejeli tudi sklep, s katerim pozivajo vse državne organe, da aktivno pristopijo k izvajanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2021-2030. V njem sta kot cilja izpostavljena redno sodelovanje romskih otrok v učnih procesih in zaključena osnovnošolska izobrazba ter zmanjšanje števila brezposelnih Romov in povečanje njihove zaposljivosti, vendar številčni podatki Mestne občine Novo mesto kažejo, da območje jugovzhodne Slovenije in Posavja ne dosega omenjenih ciljev, ki jih je vlada zastavila v nacionalnem programu. Občinski svet podpira tudi sprejem predlogov sprememb zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi romska problematika. Zbiranje podpisov na pobudo 11 županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja  poteka do 14. julija 2023 na vseh upravnih enotah ali krajevnih uradih ali najenostavneje prek portala e-Uprava. S spremembo zakonodaje štirih zakonov na področju socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja želijo urediti razmere, ki otrokom iz omenjenih okolij ne omogočajo prekinitve večgeneracijske brezposelnosti in neizobraženosti.

Na včerajšnji seji je občinski svet obravnaval in potrdil tudi dopolnjen osnutek odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik ter spremembe k odloku o ureditvi cestnega prometa, saj je Mestna občina Novo mesto na območju Kandijske ceste za stavbo Dolenjskih lekarn uredila javna parkirišča in s tem zagotovila dodatna parkirna mesta za uporabnike storitev na območju zdravstvenega kompleksa.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki zaradi odstopa članice Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti Mojce Ferfolja za nadomestnega člana imenovali Jurete Andolška, podali so mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Stopiče in podali pozitivno mnenje o Marjani Kos, kandidatki za ravnateljico Kmetijske šola Grm in biotehniške gimnazije, ter o Martini Kralj, kandidatki za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma zavoda Grm Novo mesto. Svetniki so status grajenega javnega dobra lokalnega pomena podelili nepremičninam v katastrskih občinah Črešnjice, Gabrje, Brusnice, Herinja vas, Bršljin, Potov Vrh, Lakovnice, Zagorica in Ždinja vas, so še sporočili z MO Nm.

(foto: J.R./DolenjskaNews)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča