Svetovalnica za žrtve nasilja

Svetovalnica za žrtve nasilja

-
0 400
smartcapture

Društvo življenje brez nasilja je v okviru programa Svetovalnica za žrtve nasilja v četrtek, 6. junija 2019, v Metliki organiziralo brezplačni strokovni posvet z naslovom Celostna pomočosebam, ki iščejo izhod iz stiske.

Društvo je program Svetovalnica za žrtve nasilja s stalnim nudenjem psihosocialne pomoči in podpore s 1. januarjem letošnjega leta razširilo tudi na področje Bele krajine. Glavna pisarna Svetovalnice Bela krajina se nahaja v Metliki, svetovanje v Črnomlju in Semiču pa se izvaja po dogovoru, v prostorih, ki jih svetovalnica souporablja z drugimi izvajalci.

Društvo se je ob uradni predstavitvi Svetovalnice za žrtve nasilja v Beli krajini odločilo za izvedbo strokovnega posveta, na katerega so povabili vse organizacije, ki se srečujejo z zelo ranljivo skupino ljudi v našem okolju. Namen posveta je bil razširiti in povečati ozaveščenost strokovne javnosti, da je za odpravo nasilja v družini potrebna ničelna toleranca do nasilja in da žrtev za čim hitrejše okrevanje nujno potrebuje celostno in dolgotrajno podporo vseh akterjev v okolju.

Posvet je odprla podžupanja občine Metlika, Martina Legan Janžekovič, ki je izrazila podporo Svetovalnici pri izvedbi dogodka in pozdravila pobudo za intenzivnejše in širše povezovanje v lokalnem okolju. Občina Metlika ima veliko posluha za socialno problematiko svojih občanov, zato v okviru svojih možnosti vedno podpre programe, namenjene izboljšanju kakovosti življenja ljudi v občini.

Predsednica Društva življenje brez nasilja, profesorica Natalija Petakovič, je v uvodnem nagovoru pozdravila vse udeležence in podrobno predstavila delovanje društva, ki izvaja dva pomembna socialnovarstvena programa, in sicer program Varna hiša, ki ga društvo izvaja že 20 let, in program Svetovalnica za žrtve nasilja, ki ga izvaja od leta 2017.

Strokovni delavki iz svetovalnice v Novem mestu, Simona Lovšin in Maruša Zalokar, sta na primeru iz prakse nazorno predstavili način in oblike pomoči v programu. Sekretarka Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Marjeta Ferlan Istinič je pojasnila, da želi Ministrstvo z obveznim 20-odstotnim sofinanciranjem s strani drugih sofinancerjev spodbuditi lokalne skupnosti, da zagotovijo podporo programom, ki zagotavljajo pomoči in podpore pri socialni varnosti njihovih občanov. Strokovna delavka Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Vesna Draginc, je predstavila dinamiko nasilja v družini, ujetost žrtve v čustvenem odnosu in nujnost
podpore ter pomoči žrtvi pri izhodu iz nasilja. Alojz Sladič iz Generalne Policijske uprave Ljubljana in Sebastjan Virant iz Policijske uprave Novo mesto sta nam postregla s podrobno statistiko prijav kaznivih dejanj s področja nasilja na območju Dolenjske in Bele krajine in predstavila policijska pooblastila za pomoč osebam, ki doživljajo nasilje. Socialna inšpektorica Sendi Murgel je bila izčrpna pri razlagi protokola za delo z žrtvami nasilnih dejanj, ki je obvezujoč za vse strokovne delavce na Centrih za socialno delo. Primeri iz prakse Amine Nur, strokovne vodje programa ŠENT v Novem mestu, so prikazali posledice, ki jih na zdravju pušča nasilje; posebno so bile poudarjene dolgotrajne težave na področju duševnega zdravja. Bernarda Matekovič, strokovna delavka v programu Svetovalnica za žrtve nasilja, Enota Bela  krajina, je udeležence posveta seznanila s statistko uporabnikov z območja Bele krajine v letu 2019 in poudarila posebnosti ter izzive pri svojem delu.

Aktivno razpravo, ki je sledila posvetu, je vodila prostovoljka društva Daša Culiberg Jontes, ki je uspešno moderirala vsebinsko bogat posvet, na katerem je aktivno sodelovalo 9 strokovnjakov in 45 udeležencev, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja. Udeleženi v razpravi so prišli do zaključkov, da oseba, ki doživlja nasilje, potrebuje celostno in dolgotrajnejšo podporo pri reševanju socialne stiske, da je pri delu z žrtvijo potrebna velika mera empatije, sočutja oz. čuječnosti s strani strokovnega delavca in da strokovni delavci nasilja ne smejo tolerirati.

Razprava je prinesla tudi nekaj predlogov, kako se bolje in učinkoviteje spopasti s problematiko nasilja, med katerimi so bili najpogosteje izraženi nujnost preventivnega izobraževanja, osveščanja otrok in mladostnikov o nasilju in nujnost opolnomočenja žrtev nasilja. Udeleženci so bili mnenja, da bi morala biti tudi na policijskih postajah zaposlena oseba s posebnimi znanji, ki se stalno izpopolnjuje za delo z žrtvami, kot imajo to urejeno na Centrih za socialno delo, sodišča pa bi bilo treba spodbuditi, da pospešijo sodne postopke v primerih nasilja v družini. Društvo življenje brez nasilja se zahvaljuje pokroviteljem in sofinancerjem dogodka: Občini Metlika, Baru Liber, Stanku Simoniču, Zavarovalnici Triglav in prostovoljkam programa.
Program Svetovalnica za žrtve nasilja podpirajo: MDDSZ, FIHO, MONM in Občine Semič, Metlika, Črnomelj, Trebnje, Straža, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk, številna podjetja in posamezniki ter sredstva odloženega kazenskega pregona in sredstva dela dohodnine.
Bernarda Matekovič