Ta petek ‘Skupaj proti zasvojenosti’

Ta petek ‘Skupaj proti zasvojenosti’

-
0 119

Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu bodo ta petek obeležili Svetovni dan zdravja s strokovnim srečanjem z naslovom »Skupaj proti zasvojenosti«. Strokovno srečanje bo v soorganizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Novo mesto, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in Splošne bolnišnice Novo mesto.

Vsako leto 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja. Letos je posvečen univerzalni dostopnosti zdravja. Strategija Zdravje 2020 izpostavlja dva povezana strateška cilja, in sicer izboljšati zdravje za vse in zmanjšati neenakosti v zdravju ter izboljšati vodenje in participativno upravljanje za zdravje. V tem kontekstu bomo strokovno srečanje posvetili problematiki zasvojenosti.

SKUPAJ s strokovnjaki na področju zasvojenosti bodo ta petek, med 8.30 in 14.00 uro razpravljali o izjemno pomembni in pereči tematiki sodobnega življenja.

Srečanje je namenjeno aktualni problematiki zasvojenosti, s poudarkom na zasvojenosti z nedovoljenimi drogami in nekemičnimi substancami. Zajema vpogled v zdravstveni, vzgojno-izobraževalni in socialni vidik področja zasvojenosti in vključuje pregled programov in praks v naši regiji in širše, ki se srečujejo in ukvarjajo z omenjenim področjem. Strokovno srečanje bo moderirala Andreja Draginc.

Na strokovnem srečanju bodo predstavili tudi na novo izdano strokovno gradivo »Skupaj proti zasvojenosti«, ki so ga pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Novo mesto. Omenjeno gradivo je namenjeno strokovni javnosti, ki se pri svojem delu srečuje s področjem zasvojenosti, vključuje pa mrežo institucij in programov, ki trenutno delujejo na področju nedovoljenih drog v zdravstveni regiji Novo mesto (upravne enote Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj, Krško). Strokovno gradivo predstavlja izvajalce, ki zagotavljajo različne oblike pomoči posameznikom ali njihovim svojcem, ki se zaradi nedovoljenih drog znajdejo v življenjskih stiskah in potrebujejo strokovno pomoč.

Vsebinsko in strokovno bogat program srečanja bodo s svojo participacijo v avli univerze ter v nakupovalnem centru Qlandia Novo mesto, s stojnicami obogatili tudi študentje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, ki bodo o zasvojenosti osveščali o zasvojenosti in delili zloženke.