Tla v Zalogu so onesnažena

Tla v Zalogu so onesnažena

-
0 415

Minister Leben je občankam in občanom Straže povedal, da so rezultati vnovičnega monitoringa zaskrbljujoči in da je še toliko bolj prepričan, da je bila njegova “odločitev v prvih dneh mandata o interventni sanaciji  prava in celo nujna”. Rezultati monitoringa namreč kažejo, da so tla v neposredni okolici pogorišča še vedno onesnažena. Na mestu pred železnico so presežene tako mejne (kadmij, kobalt, fenoli in mineralna olja) in opozorilne vrednosti (baker, nikelj, svinec in krom), kot tudi kritična vrednost (cink). »Rezultati onesnaženja so jasni pokazatelj, da tla v neposredni okolici pogorišča niso primerna za pridelavo rastlin ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode«, je povedal minister in dodal: »Občankam in občanom sem danes, ob prisotnosti župana občine in civilne iniciative, ki že dolge mesece upravičeno opozarja na ta problem, zagotovil, da se držimo časovnice, ki sem jo v Straži povedal 20. septembra, in da bo pogorišče sanirano do letošnjega poletja.«

Minister Leben je poudaril tudi, da kot minister na prvo mesto postavlja zdravje ljudi. Zato bo MOP sanacijo pospešil z intervencijo, ki se bo financirala iz državnega proračuna, potem pa bo ta znesek terjal od podjetja. Minister Leben je prisotni povedal, da je inšpektoratu za okolje naročil prioritetno obravnavo primera, trenutno je v teku izvršba do lastnika. V teku je tudi javno naročilo za odstranitev odpadkov, na katerega sta se prijavila dva ponudnika. Pogodba z izvajalcem bo predvidoma podpisana še ta mesec.

»Ravno v tem trenutku na MOP saniramo 4 degradirana območja: Ekosisteme, Jernejev kanal, Celjsko kotlino in Rakovnik. Vsa so si popolnoma različna, a imajo skupni imenovalec – trenutna zakonodaja onemogoča enostavno izstavitev računa onesnaževalcu. To bomo rešili v novem Zakonu o varstvu okolja«, je še na koncu dodal minister.

V obratu Ekosistemi so bili po požaru, 20. 7. 2017, z namenom določitve možnih posledic požara na stanje okolja takoj odvzeti vzorci voda in tal. Pričele so se tudi izvajati meritve kakovosti zraka z mobilno postajo. Rezultati meritev kakovosti zraka so pokazali, da požar ni imel večjega vpliva na kakovost zraka v Novem mestu. Rezultati monitoringa izcednih oz. požarnih voda v letu 2017 so pokazali onesnaženje s komunalnimi odpadnimi vodami, sredstvi za gašenje požara in industrijskimi kemikalijami, ki so lahko posledica požara ali pa nepravilnega odvajanja v okolje. Onesnaženje je bilo dokaj obsežno, saj so vsebnosti številnih analiziranih parametrov presegle okoljske standarde in mejne vrednosti. Ob ponovni analiz vzorcev vode v letu 2018 je onesnaženje manj obsežno, vendar še vedno prisotno. Podzemna voda je bila v letu 2017 izjemno onesnažena s fekalijami, ki so bile ob nižjem vodostaju v letu 2018 še vedno prisotne v dokaj visokih koncentracijah, ob ponovitvi mikrobioloških analiz pri višjem hidrološkem stanju pa je bila vsebnost fekalnih bakterij v podzemni vodi nižja.  (MOP)