torek, 18 junija, 2024
DomaGospodarstvoTPV bo lahko širil proizvodnjo na Veliki Loki

TPV bo lahko širil proizvodnjo na Veliki Loki

Občinski svet Občine Trebnje se je sestal na 3. redni seji v tem mandatu, na kateri je med drugim sprejel četrte spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, ki omogočajo širitev podjetja TPV na Veliki Loki.

Pobudo za pripravo četrtih sprememb OPN je pred petimi leti podalo podjetje TPV Group, ki je z včerajšnjim sprejetjem prostorskega akta dobilo možnost širitve proizvodnega kompleksa na Veliki Loki severovzhodno od obstoječega objekta, in sicer na površini 1,18 hektara. Potem ko so aktivnosti v sredini preteklega leta obstale, je občinska uprava v začetku leta pripravila vse potrebno za sprejem na občinskem svetu.

»Izjemno smo zadovoljni z včerajšnjim sprejemom. Občina mora namreč ustvarjati pogoje za gospodarski razvoj in to se začne z usklajeno prostorsko politiko na ravni medsebojnega sodelovanja z gospodarstvom. Uspešno gospodarstvo je namreč predpogoj za vsestranski razvoj občine na vseh področjih družbenega življenja,« je po seji povedala županja Občine Trebnje Mateja Povhe.

Ostali sklepi:
Občinski svet je včeraj med drugim sprejel elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo na območju občine. Sprejeta elaborata prinašata nove, višje cene. Znesek na položnici za uporabnika, ki ima najmanjši vodomer in porabi 10 kubičnih metrov vode mesečno ter je priključen na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, bo višji za 3,38 evra, za priključenega na javno vodovodno omrežje, ki ima lastno malo čistilno napravo ali greznico, pa za 3,07 evra. Občinski svet je soglašal tudi z odprtjem nove organizacijske enote Dolenjskih lekarn v Novem mestu, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa imenoval Tilna Zupana, Roberta Pavlina, Jožeta Trlepa, Francija Kravcarja, Boštjana Zajca, Leona Lobeta, Blaža Vidmarja in Rajka Florjančiča. (LAPEGO)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča