sreda, 29 maja, 2024
DomaLokalnoV Lokah nov vodovod in površina za pešce

V Lokah nov vodovod in površina za pešce

V Lokah v občini Straža so popoldne predali svojemu namenu nov vodovod in novo površino namenjeno pešcem ob lokalni cesti skozi naselje. Skupni znesek investicij znaša 379.000 evrov.

V okviru projekta so zgradili dobrih 500 metrov vodovodnega omrežja od lokalne ceste Zalog – Straža s podvrtanjem pod železniškim tirom, po lokalni cesti skozi naselje Loka s podvrtanjem pod vodotokom reke Krke zahodno od lesenega mostu ter v nadaljevanju do regionalne ceste v zaselku Volavče. Tu so obnovili še 270 metrov sekundarnega vodovoda ter vse individualne priključke stanovanjskih hiš. Poleg vodovoda so uredili novo cestno razsvetljavo in postavili 14 svetilk. Vse od nivojskega železniškega prehoda do naselja Loke pa so posodobili tudi površine namenjene pešcem v dolžini 170 m ter zgradili novo kanalizacijo za padavinske vode v dolžini 120 metrov. Lokalna cesta in javne poti v naselju Loke so dobile novo asfaltno prevleko, dodatno so asfaltirali še 180 m makadamskih javnih poti. Župan Dušan Krštinc je ob tem povedal: «Gre za bistveno izboljšanje kakovosti življenja v tem kraju, izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, površine pešcem omogočajo več udobja in varnosti, javna razsvetljava pa je še posebej pomembna za same domačine.«

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami so v celoti obnovili tudi nivojski železniški prehod, ki je izveden z gumi ploščami, izboljšala pa se je tudi varnost prehajanja pešcev čez omenjeni prehod. Skupna vrednost investicije znaša 378.895,00 € z DDV, Občina Straža pa jo je v celoti pokrila iz občinskega proračuna.

Dela je v dobrih štirih mesecih izvedlo podjetje CGP d.d iz Novega mesta s podizvajalci Primož Pugelj s.p., Komunala Novo mesto d.o.o in Gregorič elektromehanika d.o.o.. Gradbeni nadzor nad investicijo je izvajalo podjetje S&K d.o.o. iz Novega mesta, koordinacijo varnosti in zdravja na gradbišču pa podjetje LERO d.o.o. iz Šentjerneja.

Iz Občine Straža še sporočajo, da bodo v petek, 8. aprila 2022, od 16. do 18.ure izvedli veliko čistilno akcijo na območju celotne občine. Namen spomladanske akcije je urediti okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot obiskovalce občine Straža ter prispevati k ozaveščanju in s tem tudi k večji kakovosti življenja. Dejavnosti bodo usmerjene v urejanje bivalnega okolja, nabrežij reke Krke, okolice naselij in prometnic. Akciji se bodo na pobudo občine pridružili še osnovnošolci OŠ Vavta vas, gasilci PGD Vavta vas in PGD Dolenja Straža, turistično društvo Straža, člani športnega društva Breza, rafting kluba, ribiči, upokojenci in člani združenja borcev. Občina bo poskrbela za postavitev zabojnikov kamor bodo lahko občani odložili odpadke, ki jih bodo zbrali v sklopu čistilne akcije.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča