V Nm do nepovratnih sredstev Eko sklada

0
553

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predstavnik energetsko-svetovalne pisarne Dušan Knafelc sta na novomeškem rotovžu predstavila možnosti pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada. Letos je na voljo 15,8 milijona evrov. Na območju Mestne občine Novo mesto sicer velja Odlok o načrtu za kakovost zraka, kar pomeni, da so občani upravičeni do višjih subvencij za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti v stavbah in gospodinjstvih.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je prisotne uvodoma seznanil, da sta občina in Eko sklad konec lanskega leta uspešno uskladila informacije glede subvencij, ki jih lahko koristijo prebivalci Mestne občine Novo mesto. Ti so bili v nekaterih primerih zmotno zavedeni, da niso upravičeni do nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, ki so vezane na vgradnjo ogrevalnih toplotnih črpalk in kurilnih naprav na lesno biomaso, ker je občina določila območje prednostnega načina ogrevanja z uporabo zemeljskega plina. Mestna občina Novo mesto obvezni način ogrevanja z uporabo zemeljskega plina določa le za objekte, v katerih inštalirana moč toplotnih energetskih naprav, namenjenih ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 kW. Za manjše moči ogrevalnih naprav, ki so praviloma vgrajene v enodružinske hiše ali manjše stavbe, pa prednostnega načina ne določa, zato ni ovir za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso. Prav tako ni določeno, da na območjih prednostnega načina ogrevanja ni mogoče pridobiti spodbud Eko sklada za vgradnjo toplotnih črpalk. Po seznanitvi občanov s to informacijo, so bile letos odobrene tri neupravičeno zavrnjene prošnje za subvencije, ki so že v postopku izplačil.

Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki ga je država sprejela za občine s prekomernim onesnaženjem zraka s PM10 delci,sicer velja tudi za Mestno občino Novo mesto. To pomeni, da so občani upravičeni do višjih odstotkov subvencij za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti v stavbah in gospodinjstvih. »Glede na slabšo kakovost zraka v našem bivalnem okolju želimo, da tudi občani s pomočjo teh subvencij aktivno pripomorejo k izboljšanju zraka v naši občini. Nepovratna sredstva Eko sklada so še vedno na voljo, zato naše občane vljudno vabim k prijavam,« je dodal župan Gregor Macedoni.

Energetski svetovalec Dušan Knafelc je ob tem dodal, da v Novem mestu deluje energetsko-svetovalna pisarna, ki jo koordinira Eko sklad. Pisarna brezplačno svetuje občanom na vseh področjih, ki se nanašajo na učinkovito rabo in/ali rabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah, eno/dvodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah oziroma posameznih gospodinjstvih, zmanjševanje energetske revščine, energetsko prenovo objektov in možnosti pridobitve nepovratnih sredstev. Dušan Knafelc je dodal: »Prebivalci Mestne občine Novo mesto so v letu 2015 prejeli 666.128 evrov nepovratnih sredstev za 205 naložb v stanovanjskih stavbah. Največ za toplotno izolacijo fasade, vgradnjo toplotnih črpalk in zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. V letošnjem letu je na voljo 15,8 milijona evrov subvencij Ekosklada za področje celotne Slovenije.«

Subvencije lahko občani koristijo za vgradnjo sprejemnikov sončne energije (sončne kolektorje), kurilne naprave na lesno biomaso (peleti, polena), toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje, stavbno pohištvo (balkonska vrata, okna), toplotno izolacijo fasad ali strehe, nakup ali izgradnjo skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe, obnovo starejše stavbe v nič-energijsko in drugo. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Kontaktni podatki energetsko-svetovalne pisarne:
Dušan Knafelc
Gsm: 031 733 795
E-mail: energetska.pisarna@novomesto.si

Naslov: Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto
Delovni čas pisarne: vsak torek in četrtek od 16.00 do 19.00