četrtek, 25 aprila, 2024
DomaLokalnoV Podgori bo kolesarska steza in pločnik

V Podgori bo kolesarska steza in pločnik

Župan Občine Straža Dušan Krštinc in direktor podjetja KOP Brežice d.d. Dejan Bibič sta podpisala pogodbo o izgradnji kolesarske steze in pločnika za pešce ob lokalni cesti v naselju Podgora.

Predvidena je izgradnja površine za mešan promet pešcev in kolesarjev v širini 2,5 m in dolžini 400 m ob lokalni cesti LC 295043 Prečna-Straža v naselju Podgora. V sklopu izgradnje pločnika bo zgrajena tudi cestna razsvetljava. Cestišče lokalne ceste bo v celoti rekonstruirano, zgrajeni bosta tudi dve avtobusni postajališči. V celotni dolžini pločnika bo zgrajena nova komunalna kanalizacija ter kanalizacija za odvodnjavanje cestišča.

Za izvedbo javnega naročila je bil na podlagi izvedenega javnega razpisa, na katerega je prispelo 6 ponudb, kot najugodnejši ponudnik izbrano gradbeno podjetje KOP Brežice d.d. Pogodbena vrednost naročila znaša 455.000 EUR z DDV. Začetek del je predviden še v letu 2021, dokončanje pa do konca maja 2022.

Investicija se bo delno financirala v sklopu regijskega projekta v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, tematskim ciljem 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« in specifičnim ciljem »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«. Za izvedbo le tega bo Občina pridobila 150.500 EUR nepovratnih sredstev, so sporočili iz Občine Straža.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča