V Šentrupertu tudi o šolskem prevozu

0
45

Na 25. redni seji so se sešli člani in članice Občinskega sveta Občine Šentrupert in med drugim sprejeli pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v občini.

Pravilnik določa način in postopke organiziranja šolskih prevozov za učence osnovne šole na območju občine, upravičence do brezplačnega prevoza in upravičence do povračila stroškov prevoza, območje zagotavljanja prevozov, postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza, določitev višine zneska povračila stroškov prevoza in način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza. »Zaradi zakonskih podlag in dosedanje prakse smo morali organizacijo brezplačnih šolskih prevozov in povračil stroškov prevoza bolj podrobno definirati in urediti v samostojnem pravilniku. S pravilnikom tako rešujemo vprašanja na področju prevozov izven matičnega šolskega okoliša in pa v primerih, ko občina ne more zagotoviti organiziranega prevoza otrok, bodisi zaradi odročnega kraja, nevarnega dostopa, premalo upravičencev na relaciji in podobno,« je pojasnila Danica Grandovec, ki je v šentrupertski občinski upravi zadolžena za družbene dejavnosti.

Starši lahko – če soglašata matična in izbrana šola – otroka vpišejo tudi v osnovno šolo izven matične občine, otroci pa imajo pravico do povračila stroškov, ki bi jim pripadali, če bi obiskovali matično šolo. V praksi je doslej Občina Šentrupert zagotavljala brezplačen prevoz učencem, ki obiskujejo matično šolo, in tistim, ki obiskujejo osnovno šolo izven matične občine, konkretno iz naselja Zabukovje v šolo v Šentrupertu in na Mirni. Novi pravilnik pa določa, da če je prevoz v bližini naselja prebivališča organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in ga učenec ne uporablja, ker se je odločil, da bo obiskoval šolo v drugem šolskem okolišu, uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza ni možno.

Ostali sklepi:

Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj med drugim v drugi obravnavi sprejel Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert in Pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Šentrupert, seznanil pa se je tudi z letnima poročiloma o delu Dežele kozolcev in Zavoda Dežela kozolcev. (LAPEGO)

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj