ponedeljek, 17 junija, 2024
DomaLokalnoV Trebnjem zagotovili dodatna sredstva za ublažitev višjih cen vrtcev

V Trebnjem zagotovili dodatna sredstva za ublažitev višjih cen vrtcev

Občinski svet Občine Trebnje je imel na včerajšnji 4. redni seji na dnevnem redu 20 točk. Razprava je bila zelo živahna predvsem pri predlagani spremembi cene programov v javnih vrtcih v občini.

V trebanjski občini delujeta dva javna vrtca – Mavrica v Trebnjem in Sončnica v Velikem Gabru. Trebanjski vrtec trenutno v 39 oddelkih obiskuje skoraj 700 otrok, vrtec v Velikem Gabru pa 78 otrok v štirih oddelkih. S 1. decembrom lani so se cene programov že dvignile, vendar starši tega niso občutili, saj je občinski svet v prejšnjem mandatu sklenil, da razliko med staro in novo ceno, ki bi sicer bremenila starše, v celoti pokrije občinski proračun. Novi občinski svet je imel včeraj na mizi nov predlog spremembe cene programov v javnih vrtcih.

»Izračun cen je pokazal dvig cen programov za 10–15 odstotkov, predvsem na račun dviga stroškov dela, delno pa tudi zaradi dviga materialnih stroškov. Da se tudi letos ublaži povečanje cen na plačilo staršev, je občinski svet sprejel sklep, da se za obdobje od prvega aprila do 30. junija 50 odstotkov razlike med staro in višjo novo ceno pri plačilu staršev pokrije iz proračuna, za kar smo včeraj zagotovili tudi dodatna sredstva v proračunu,« je pojasnila županja Občine Trebnje Mateja Povhe.

Občina Trebnje sicer v letošnjem letu za zakonsko določeno plačilo razlike do polne cene programov vrtca (povprečno straši plačujejo tretjino cene programa) zagotavlja 2,7 milijona evrov, dodatno pa namesto staršev za plačevanje razlike med ceno programa in zneskom za plačilo, kot olajšavo v letu 2023 namenja še 130 tisočakov. (LAPEGO)

(foto: Eving/Občina Trebnje)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča