V&F: 51. Krkine nagrade

0
1085

V Krki so mladim raziskovalcem podelili velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Prejemnike Krkinih nagrad in ostalih priznanj smo tudi letos razglasili prek spleta, so sporočili iz Krkine Službe za odnose z javnostmi.

Letos je 121 študentov vseh študijskih stopenj prijavilo 114 raziskovalnih nalog, kar je največ v zgodovini Krkinih nagrad. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je študentom z najboljšimi raziskovalnimi nalogami podelil 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo ter 25 Krkinih nagrad in 44 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Ker pa so bile naloge, prispele na razpis, zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 40 Krkinih priznanj. Med letošnjimi prejemniki nagrad je kar 31 doktorjev znanosti. Spremljajoči znanstveni simpozij, na katerem so rezultate svojega raziskovalnega dela predstavili najboljši, smo že drugič zapored izvedli prek spleta.

Posnetek 31.simpozija in razglasitve prejemnikov 51. Krkinih nagrad in priznanj za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela je na voljo na spletni strani Krkinih nagrad – TUKAJ.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič je ob tej priložnosti izpostavil: »Dobro vemo, da je Krka lahko uspešna le, če v njej delajo izobraženi, strokovno podkovani, ustvarjalni in inovativni ljudje, ki jih že dobrih pet desetletij v svojo sredino privabljamo tudi s Krkinimi nagradami. Postale so simbol spodbujanja mladih k razvojno-raziskovalnemu delu, simbol zdrave tekmovalnosti in inovativnosti ter simbol kakovostnih in uporabnih rešitev.«

Glavni namen Krkinih nagrad je popularizacija raziskovalnega dela med dijaki in študenti. Pri tem je ključno, da ves čas uspešno prestopajo meje med temeljno in uporabno znanostjo. Obenem pomembno prispevajo h kritičnemu razmišljanju in timskemu delu.

Kot se je v svojem nagovoru izrazil dr. Aleš Rotar, član uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta sklada Krkinih nagrad: »Vsem je skupna želja po odkrivanju novega in ustvarjanju. Prav slednje, ustvarjati in ne samo raziskovati zaradi trenutnega navdiha ali radovednosti, je odlika pravega raziskovalca in nagrajenci ste se kot taki tudi izkazali.«

Vse več mladih raziskovalcev raziskovalne teme obravnava interdisciplinarno, kar je za uspešno razvojno-raziskovalno delo odločilno.

Dr. Žiga Hodnik, Krkin vodja laboratorija za masno spektrometrijo v Razvoju in raziskavah zdravil, pred leti tudi sam prejemnik velike Krkine nagrade, je na slovesnosti ob podelitvi velikih Krkinih nagrad poudaril: »Sodelovanje je v današnjem globaliziranem svetu in posledično globalizirani znanosti nuja. En sam raziskovalec ne more slediti hitrosti, multidisciplinarnosti in umski pestrosti raziskovalnega tima.«

V 51. letih smo podelili že 2981 Krkinih nagrad. Letos je na obeh razpisih – za srednješolske ter do- in podiplomske raziskovalne naloge – sodelovalo 173 dijakov in študentov, ki so pripravili 166 raziskovalnih nalog. Z 52 srednješolskimi raziskovalnimi nalogami je sodelovalo 86 dijakov iz 17 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol.

Najboljši predstavili svoje izsledke na 31. simpoziju na daljavo

Svoje raziskovalne izsledke na 31. simpoziju, ki je tudi letos potekal prek spleta, so predstavili prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo dr. Jerneja Kladnik, dr. Anja Kolarič, dr. Jelena Mandić, dr. Jernej Štukelj in dr. Žane Temova Rakuša. S predstavitvijo sta se jim pridružila še prejemnika Krkine nagrade, in sicer dr. Alen Krajnc in Aljoša Gradišek, ki sta v svojih nalogah pokazala visoko raven znanja na svojem področju raziskovanja. Predstavitve, posnete v prostorih Fakultete za farmacijo v Ljubljani in Krke, d. d., Novo mesto, je vodil član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, prof. dr. Franc Vrečer.

Prejemniki velike Krkine nagrade

V&F: 51. Krkine nagrade
dr. Jerneja Kladnik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani Mentor: prof. dr. Iztok Turel

Po magisteriju na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani je doktorski študij nadaljevala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. V svoji disertaciji se je osredotočila na sintezo biološko aktivnih kovinskih kompleksov. Po zagovoru naloge se je kot sodelavka fakultete pridružila raziskovalni skupini, kjer se med drugim vključuje tudi v iskanje možnih rešitev v boju zoper covid-19.

dr. Anja Kolarič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Kemijski inštitut Mentorja: dr. Nikola Minovski, prof. dr. Marko Anderluh

Po magisteriju na Katedri za farmacevtsko kemijo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Kemijskem inštitutu. Posvetila se je načrtovanju novih protibakterijskih učinkovin in proučevanju modulatorjev kemokinskih receptorjev. Po doktorski disertaciji poklicno pot nadaljuje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

dr. Jelena Mandić
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo mesto Mentorja: izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk, prof. dr. Franc Vrečer

Po končanem študiju farmacije se je zaposlila v Krki, kjer že nekaj let vodi oddelek Raztapljanje trdnih oblik. V doktorski nalogi se je osredotočila na področje farmacevtske tehnologije, na pretvorbo samomikroemulgirajočih sistemov v trdno obliko. Kot poudarja, je področje za proizvodnjo zdravil s slabo vodotopnimi učinkovinami vse bolj raziskovano in omogoča nova odkritja.

dr. Jernej Štukelj
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Helsinkih Mentorji: prof. dr. Clare Strachan, dr. Sami Svanbäck, prof. emer. dr. Jouko Yliruusi

Med študijem farmacije v Ljubljani je dobil priložnost za obisk Univerze v Helsinkih. Predvideni štirje meseci so se spremenili v več kot štiriletni študij. Na Finskem je magistriral in nato vpisal še doktorski študij, ki ga je letos uspešno zaključil. V doktorski nalogi se je ukvarjal z inovativnim načinom določanja topnosti in analizo informacij, ki jih na ta način dobimo.

dr. Žane Temova Rakuša
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani Mentorja: prof. dr. Robert Roškar, prof. dr. Albin Kristl

Po maturi v rodni Makedoniji se je odločila za študij na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Po magisteriju in fakultetni Prešernovi nagradi je v okviru doktorskega študija Biomedicine kot mlada raziskovalka delo nadaljevala na Katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko. V doktorski disertaciji je raziskovala področje analitike in stabilnosti vitaminov, zanjo je prejela dekanovo nagrado za izjemen dosežek v letu 2020.

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

1.dr. Taja Železnik Ramuta, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr.
Mateja Erdani Kreft, prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
2.dr. Žiga Skok, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Janez Ilaš,
izr. prof. dr. Nace Zidar
3.dr. Alen Krajnc, Laboratorij za kemijske raziskave, Univerza v Oxfordu, mentor: prof. dr.
Christopher J. Schofield
4.dr. Dejan Lamešić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Odon
Planinšek, doc. dr. Biljana Janković
5.dr. Žan Toplak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr.
Tihomir Tomašič, prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
6.dr. Bruno Aleksander Martek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani
7.dr. Martin Rozman, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru,
mentorja: prof. dr. Urban Bren,
prof. dr. Regina Fuchs-Godec
8.dr. Kaja Blagotinšek Cokan, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: prof.
dr. Damjana Rozman
9.dr. Mateja Mihelač, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani,
mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
10.Aljoša Gradišek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo
mesto, mentorja: prof. dr. Franc Vrečer, dr. Klemen Korasa
11.Tadeja Snedec, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: doc. dr.
Mojca Pavlin
12.Jaka Dernovšek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr.
Tihomir Tomašič
13.Monika Simčič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Odon
Planinšek
14.Dejan Slapšak, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani,
mentor: prof. dr. Jurij Svete
15.David Majer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru,
mentorja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar, dr. Tanja Vrabelj
16.Tjaša Žagar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo
mesto, mentorja: prof. dr. Franc Vrečer,
dr. Grega Hudovornik
17.Matej Makše, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr.
Rok Dreu, asist. Mitja Pohlen
18.Marja Škrlj Miklavčič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof.
dr. Irena Mlinarič-Raščan, asist. Damjan Avsec
19.Vita Levart, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Ilija
German Ilić, asist. dr. Katarina Bolko Seljak
20.Tajda Vöröš, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Krka, d. d., Novo mesto,
mentorja: prof. dr. Franc Vrečer,
dr. Maja Preskar
21.Aljaž Škrjanc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani,
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
22.Ana Baumgartner, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr.
Odon Planinšek
23. Luka Jedlovčnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani,
mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
24.David Ribar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani,
mentorica: prof. dr. Irena Kralj Cigić
25.Staša Velcl, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru,
mentorja: prof. dr. Urban Bren, doc. dr. Marko Jukić

Prejemniki Krkinega priznanja s posebno pohvalo

1.dr. Abida Zahirović, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, mentorja: izr. prof. dr. Mojca Lunder, izr. prof. dr. Peter Korošec
2.dr. Tanja Milovanović, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Mojca Škerget, prof. dr. Željko Knez
3.dr. Saša Aden, Kemijski inštitut, mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
4.dr. Nina Lukač, Medicinska fakulteta, Univerza v Zagrebu, mentorica: izr. prof. dr. Nataša Kovačić
5.dr. Urška Ribič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Barbka Jeršek, doc. dr. Anja Klančnik
6.dr. Tadeja Kuret, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Univerzitetni klinični center Ljubljana, mentorici: izr. prof. dr. Snežna Sodin-Šemrl, izr. prof. dr. Saša Čučnik
7.dr. Nina Milevoj, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorica: prof. dr. Nataša Tozon
8.dr. Alja Zottel, Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Radovan Komel
9.dr. Maša Bošnjak, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Alenka Seliškar, prof. dr. Maja Čemažar
10.dr. Urška Gradišar Centa, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan, mentorica: prof. dr. Maja Remškar
11.dr. Eva Shannon Schiffrer, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Janez Mravljak, doc. dr. Izidor Sosič
12.Marko Pongrac, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: izr. prof. dr. Rok Dreu, asist. Mitja Pohlen
13.Laura Albreht, Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Nataša Debeljak, prof. dr. Tanja Kunej
14.Katja Veber, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Robert Roškar, asist. dr. Žane Temova Rakuša
15.Marija Gjorgoska, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner, asist. dr. Maša Sinreih
16.Ana Siljanovska, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
17.Nataša Puntar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, asist. dr. Katarina Bolko Seljak

18.Marko Breznik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Inštitut za farmacijo, Svobodna univerza v Berlinu, mentorja: prof. dr. Stanislav Gobec, prof. dr. Gerhard Wolber
19.Zala Vidic, Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešić
20.Simon Aleksič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani in Kemijski inštitut, mentor: prof. dr. Janez Plavec
21.David Dolhar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Kemijski inštitut, mentorja: prof. dr. Marija Sollner Dolenc, dr. Gregor Žerjav
22.Lara Smrdel, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Martina Gobec, asist. Matjaž Weiss
23.Dominik Jankovič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
24.Sonja Žabkar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo, mentorica: doc. dr. Bojana Žegura
25.Vesna Postružnik, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru, mentorja: doc. dr. Petra Povalej Bržan, doc. dr. Matej Kravos
26.Maša Krapež, Nacionalni inštitut za biologijo, mentorja: doc. dr. Bojana Žegura, asist. dr. Matjaž Novak
27.Maša Vozlič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan, mentorja: doc. dr. Lovro Žiberna, izr. prof. dr. Darja Lisjak
28.Ana Presinger, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: prof. dr. Julijana Kristl, doc. dr. Špela Zupančič
29.Tonja Petrovič Fras, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Odon Planinšek
30.Špela Zupančič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Matej Butala
31.Tanja Gavranić, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Kemijski inštitut, mentorja: prof. dr. Marija Sollner Dolenc, prof. dr. Janez Mavri
32.Simona Pokovec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, asist. dr. Maja Bjelošević
33.Klementina Borovnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Univerzitetni klinični center Ljubljana, mentorja: izr. prof. dr. Saša Čučnik, doc. dr. Katja Lakota
34.Manja Kraševec, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Andreja Sinkovič, doc. dr. Martin Marinšek
35.Tilen Huzjak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Marko Anderluh
36.Teja Ermenc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorji: izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič, asist. Taja Žitek, doc. dr. Barbara Dariš
37.Jerneja Babič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorici: doc. dr. Mateja Primožič, prof. dr. Maja Leitgeb
38.Larisa Mlinarič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Matej Sova
39.Vid Lah, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Rok Frlan 40.Franjo Frešer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Urban Bren, asist. dr. Gregor Hostnik
41.Bor Zupan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Matjaž Perpar
42.Gal Savšek, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Matjaž Perpar
43.Tia Kralj, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorja: asist. Miha Slapničar, asist. Matej Vošnjak
44.Živa Nekrep, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič

Prejemniki Krkinih priznanj za raziskovalne naloge

1.dr. Martina Štampar, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Nacionalni inštitut za biologijo, mentorica: doc. dr. Bojana Žegura
2.dr. Domen Vozel, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Saba Battelino, prof. dr. Veronika Kralj-Iglič
3.dr. Žiga Zupanek, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Institut Jožef Stefan, mentor: doc. dr. Gašper Tavčar
4.dr. Krištof Bozovičar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
5.dr. Maša Kenda, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorici: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički, prof. dr. Marija Sollner Dolenc
6.dr. Maša Pintarič, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, izr. prof. dr. Tomaž Langerholc
7.Polona Šafarič Tepeš, Cold Spring Harbor Laboratorij, Združene države Amerike, mentorica: doc. dr. Raffaella Sordella
8.Helena Plešnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan, mentorja: doc. dr. Jurij Trontelj, doc. dr. Tina Kosjek
9.Ana Ambrož, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorja: doc. dr. Thomas Luxbacher, doc. dr. Irena Ban
10.Uroš Hribar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Lek d. d., mentorja: prof. dr. Albin Kristl, znan. sod. dr. Katja Kristan
11.Katja Bezjak, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, asist. dr. Urška Matkovič
12.Katja Valjavec, Univerza v Trstu in Kemijski inštitut, mentorja: doc. dr. Andrej Perdih, izr. prof. dr. Erik Laurini
13.Ajda Sušnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorji: prof. dr. Urban Bren, prof. dr. Damjana Drobne, dr. Martin Rozman
14.Kristjan Mrgole, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Matej Sova
15.Eva Korenčič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentorica: prof. dr. Helena Prosen
16.Tina Požun, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, asist. Klemen Dolinar
17.Biljana Lamanovska, Maruša Dovečar, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru in Univerzitetni klinični center Maribor, mentor: prim. doc. dr. Vojko Kanič
18.Nika Zalokar, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentor: doc. dr. Nejc Mekiš
19.Katarina Torkar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Univerzitetna Klinika Golnik, mentorici: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, Maja Jošt
20.Pia Keršič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič
21.Katja Andrina Kravanja, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Zoran Novak, asist. dr. Milica Pantić
22.Klara Žvab, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Zoran Novak, dr. Amra Perva Uzunalić
23.Tilen Seničar, Andraž Kukovičič, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Maja Rupnik, doc. dr. Jernej Dolinšek
24.Marina Malić, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorji: doc. dr. Petra Kotnik, dr. Jan Rožanc, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič
25.Katja Legan, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: doc. dr. Stane Pajk, doc. dr. Martina Gobec
26.Zala Štukovnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorja: prof. dr. Urban Bren, dr. Martin Rozman
27.Sabina Drofenik, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan, mentorja: prof. dr. Robert Frangež, prof. dr. Igor Križaj
28.Špela Lesičar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, mentorji: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič, izr. prof. dr. Uroš Maver
29.Alma Tana Jakoš Djordjevič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorja: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, asist. Damjan Avsec
30.Nika Kučuk, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorici: doc. dr. Mateja Primožič, prof. dr. Maja Leitgeb
31.Živa Radulović, Zarja Polak Zupan, Aljoša Tomazini, Univerza v Mariboru in Univerzitetni klinični center Maribor, mentorica: prof. dr. Nataša Marčun Varda
32.Nika Terlep, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak
33.Mihaela Taljan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorji: prof. dr. Maja Leitgeb, doc. dr. Mateja Primožič, asist. dr. Katja Vasić
34.Jera Stritar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani in Univerzitetni klinični center Ljubljana, mentorici: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, doc. dr. Tinka Hovnik
35.Jakob Timotej Stojanov Konda, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mentorici: doc. dr. Katja Goričar, doc. dr. Tanja Marinko
36.Žan Smrekar, Matic Košir, Tilen Peček, Silvia Alves, Fakulteta za znanost, Univerza v Lizboni, mentorica: doc. dr. Catia Luisa Santana Calisto Pesquita
37.Petra Kremžar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
38.Gal Slaček, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, mentorji: izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič, Taja Žitek, dr. Andrej Golle
39.Marjetka Kouter, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič
40.Jakob Höfferle, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof. dr. Janez Košmrlj