V&F: Marsikdo šole ne bo prepoznal

5
2382

Seveda v pozitivnem pomenu besede. V novo šolsko leto bodo nekateri učenci na območju novomeške občine vstopili v prenovljene šole. Gre za energetske sanacije 27 objektov v lasti MONM. Več informacij so nam posredovali iz novomeške občine.

Po modelu javno-zasebnega partnerstva skupaj s Petrolom celovito energetsko saniramo 8 objektov: OŠ Dragotin Kette, OŠ Otočec, OŠ in VVE Brusnice, POŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, VVE Rdeča kapica in Labod. Celovita sanacija objektov zajema toplotne izolacije fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov ali toplotnih črpalk, sanacije razsvetljav, kotlovnic itd. Pri tem sklopu Petrol zagotovi minimalno 51 % sredstev, do 40 % predstavljajo sredstva iz evropskih kohezijskih skladov, ostalo zagotovi z lastnimi sredstvi občina. Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije na teh objektih znaša 830 tisoč kWh oziroma 97 tisoč EUR brez DDV letno.

V drugem sklopu se izvaja celovita energetska sanacija 3 objektov, pri katerih pričakovani prihranki niso zadostili kriterijem javno-zasebnega partnerstva, zato se obnavljajo v okviru postopka oddaje javnega naročila in s pomočjo finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike. Sanacija se financira iz evropskih kohezijskih skladov do 40 %, ostalo zagotovi občina z lastnimi sredstvi. Gre za OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka, kjer bo izvedena predvsem toplotna izolacija fasad, stropa in zamenjava stavbnega pohištva.

Delno pa bo saniranih še 16 objektov: OŠ Center, Drska, Šmihel, Bršljin, Stopiče s telovadnico in Grm (bazen), VVE Ostržek in Kekec, Anton Podbevšek Teater, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Kulturni center Janeza Trdine, Ropasovo hišo in Galerijo, rotovž, stavbo NOB-Križatija, Poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi 10 in stavbo Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1. Ukrepi obsegajo predvsem vzpostavitev visokotehnološkega sistema energetskega upravljanja objektov z implementacijo oz. nadgradnjo centralnih nadzornih sistemov, optimizacijo obratovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov, prenovo kotlovnic in sanacije notranje razsvetljave. Večji del sredstev zagotovi Petrol, ostalo MONM. Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije znaša 1 mio kWh oziroma 150 tisoč EUR brez DDV letno.

Potek del

Dela  v večini potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena do začetka šolskega pouka. V septembru in oktobru se bodo izvajala še manjša zaključna dela v okolici objektov ter na kotlovnicah, ki pa pouka ne bodo ovirala.

Sredstva

Celotna naložba v obnovo 27 objektov je vredna 4,4 milijona evrov.

Celovita energetska sanacija po modelu JZP: 3 mio EUR

Celovita energetska sanacija po modelu JN: 560 tisoč EUR

Delna energetska sanacija po modelu JZP: 820 tisoč EUR

Kohezijska sredstva: 1,18 mio EUR

Vložek zasebnika: 2,3 mio EUR

Vložek MONM: 920 tisoč EUR

5 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj