torek, 18 junija, 2024
DomaKronikaV&F: Nekaterim zaradi stalnih požigov popuščajo živci

V&F: Nekaterim zaradi stalnih požigov popuščajo živci

Še en dan, ko je kljub prepovedi kurjenja gorelo v naravi in to na znanih lokacijah. Neodgovorni posamezniki na ta način utrujajo gasilce, tako profesionalne kot prostovoljne. Prav tako pa so tudi kazensko odgovorni za strojeno, a se sprašujemo, če sploh kdaj odgovarjajo, prav tako pa vsak izvoz gasilcev na teren predstavlja določen strošek, ki pa ga očitno krijemo ostali davkoplačevalci občin, saj nekateri na JV Slovenije teh dolžnosti ne poznajo oz. zgolj pravice, ki jih v finančni obliki prejemajo od države, davkoplačevalcev. Očitno tako lokalna kot državna politika pri zajezitvi neodgovornosti ni uspešna.

In še kazni zapisane v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju: 

(1) Z globo od 1.000 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

V&F: Nekaterim zaradi stalnih požigov popuščajo živci
Luka Smrke

1. kurišča ali kresa, če ni zagotovljene požarne straže, ne obda z negorljivim materialom oziroma območja v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba kurišča ali kresa ne očisti vseh gorljivih snovi oziroma kurišča ali kresa ne nadzoruje polnoletna oseba ves čas kurjenja ali kurjenja kresa oziroma po zaključku kurjenja ali kurjenja kresa ne pogasi ognja (prvi odstavek 3. člena);

2. požiga oziroma odmetava goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar oziroma pri kurjenju ali pri kurjenju kresa uporablja vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi (prvi odstavek 4. člena);

3. ne skrbi, da je območje ob cestni, železniški, elektroenergetski in drugi infrastrukturi ustrezno vzdrževano in očiščeno ali ne izvaja drugih ukrepov varstva pred požarom (prvi odstavek 6. člena);

4.  v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, kuri oziroma kuri kres oziroma požiga na območjih ob infrastrukturnih objektih iz 6. člena te uredbe oziroma izven pozidanih površin uporablja predmete, naprave ali izvaja aktivnosti, ki lahko povzročijo požar oziroma izvaja aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd oziroma izvaja ognjemet (9. člen);

5. v obdobju, ko je razglašena velika požarna ogroženost, brez dovoljenja pristojne izpostave uprave uporablja naprave ali izvaja aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (prvi odstavek 10. člena);

6. v obdobju, ko je razglašena zelo velika požarna ogroženost, uporablja naprave ali izvaja aktivnosti iz prvega odstavka 10. člena, ki lahko povzročijo požar (četrti odstavek 10. člena).

Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek kaznuje fizično osebo, ki stori dejanje iz 1., 2., 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena.

V videu je vsakdanjik v Šmihelu, tudi večkrat dnevno.

Novomeški Regijski center za obveščanje o današnjih požarih. Po 18. uri so gasilci odhiteli do Pogancev, malo pred 19. uro pa še proti Otočcu.

25. 3. 2022 ob 11.26 je pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Grmovlje so požar na več požariščih pogasili.

25. 3. 2022 ob 10.57 je pri ulici Šmihel v Novem mestu gorelo grmičevje in odpadni material. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

25. 3. 2022 ob 12.54 je pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, ponovno v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Grmovlje so požar na površini okoli 350 kvadratnih metrov pogasili.

25. 3. 2022 ob 14.44 je v Šmihelu v Novem mestu ob cesti gorel električni drog. Gasilci GRC Novo meto in PGD Šmihel pri Novem metu so požar pogasili.

25. 3. 2022 ob 16.54 je pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, ponovno v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so požar na več požariščih pogasili.

Požari v stanovanjskih objektih

25. 3. 2022 ob 8.26 je v Stranski vasi, občina Novo mesto, ponovno gorelo na požarišču objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so požar pogasili in okolico pregledali s termo kamero.

Onesnaženje potoka

25. 3. 2022 ob 7.07 so na gladini potoka Bezgavec v Bršljinu opazili belo peno, ki se je razširila tudi na reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so na dveh mestih postavili lovilna črevesa. V naslednjih dneh bodo spremljali stanje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Nesreče v cestnem prometu

25. 3. 2022 ob 14.58 je na Kandijski cesti v Novem mestu padel kolesar. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča