V&F: Še v ponedeljek nič, danes pa

V&F: Še v ponedeljek nič, danes pa

-
0 1847

Če ste radi v gozdu ste letos najverjetneje opazili, da je bilo vse do sedaj v gozdu malo gob. In če je bila še ta ponedeljek bolj ‘sušica’, pa so vas danes lahko prijetno presenetili lepi jurčki. Na svetlo pa je pokukala tudi prva marela. Kot vse kaže je svoje dodala še luna.

Nabiranje gob urejata Uredba o varstvu samoniklih gliv in Uredba o zavarovanih prostoživečih glivah .  Dnevno lahko vsak nabiralec gob nabere največ dva kilograma gob. Dovoljeno pa je nabrati gobo, ki je težja od dveh kilogramov. Nabirati je dovoljeno gobe, ki so toliko razvite, da jih je mogoče zanesljivo določiti. Gobe moramo grobo očistiti na samem rastišču, pri nabiranju pa ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi lahko poškodovali rastišče ali pa podgobje. Nabirati jih samo v trdne košare ali zabojčke, ki imajo reže skozi katere lahko padajo trosi. Tako omogočamo razmnoževanje gliv in jih širimo po gozdu. Najbolj primerne za nabiranje in prenašanje gob so pletene košare in cekarji. Ne smemo nabirati gob, ki so zaščitene.

Nabiramo le užitne gobe, ki jih poznamo. Če gobe ne poznamo, jo pustimo pri miru in ne trgamo za kasnejše določanje doma.