Virusi omejujejo obiske v bolnišnici

Virusi omejujejo obiske v bolnišnici

-
0 595

Glede na povečano število virusnih okužb in prve primere obolelih za sezonsko gripo, iz Splošne bolnišnice Novo mesto vse obiskovalce prosijo, da sodelujejo pri preprečevanju prenosa okužb.

Obiskovalce naprošajo:

Da na obiske k pacientom prihajajo zdravi,  le ena do največ dve zdravi odrasli osebi na dan v času obiskov.
Da upoštevajo čas obiskov.
Da izvajajo higieno rok in higieno kašlja in upoštevajo morebitna dodatna navodila osebja.
Otroci naj na obiske v bolnišnico ne prihajajo.
Na otroškem oddelku je dovoljen obisk le enemu od zdravih staršev.
V porodnišnici je dovoljen obisk porodnice in novorojenca le očetu novorojenca.
V enotah intenzivne terapije so obiski dovoljeni najožjim svojcem, eni do dvema osebama hkrati pri pacientu za 10 -15 minut. Obiski otrok pod 15. letom starosti niso dovoljeni oziroma samo po predhodnem dogovoru z zdravnikom.
Splošna bolnišnica Novo mesto se vsem obiskovalcem zahvaljuje za sodelovanje pri preprečevanju prenosa okužb.