Vlada preklicala splošno epidemijo

0
2214

Vlada je na dopisni seji preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki je bila razglašena 12. marca. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa v populaciji. S koncem epidemije se 31. maja iztekajo tudi interventni ukrepi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja novega koronavirusa v populaciji, so pojasnili v sporočilu za javnost. Več v URADNEM LISTU.

Trenutne epidemiološke razmere omogočajo sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja novega koronavirusa, ne pa še njihove odprave v celoti. V veljavi tako ostajajo splošni in posebni ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, so še zapisali na ministrstvu za zdravje.

Spomnili so, da je bil prvi potrjeni primer novega koronavirusa v Sloveniji zaznan 4. marca. Do 13. maja pa je bilo potrjenih 1464 primerov okužbe. “Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno manj kot ena,” so zapisali.

Kot so povzeli na ministrstvu, NIJZ med najpomembnejše ukrepe za omejitev širjenja okužbe šteje testiranje obolelih, izolacijo bolnih, iskanje stikov, odrejanje karantene za visoko tvegane tesne stike, higieno rok in kašlja ter spoštovanje medsebojne razdalje.

Gostinci lahko goste spustijo v lokale

NIJZ gostincem svetuje, naj iz ponudbe izločijo samopostrežno izbiro. Onemogočiti pa bodo morali tudi dostop do otroških igral in revij. Gostje bodo morali v notranjosti uporabljati masko, sneli jo bodo lahko šele za mizo.

Poleg samopostrežnega načina postrežbe naj izločijo samopostrežno ponudbo, kot so solatni bari, košarice za kruh in plošče za več gostov. Gostom morajo onemogočiti tudi, da bi si postregli s kozarci ali začimbami. Jedilni pribor naj bo postrežen na način, ki onemogoča nezaščiten stik. Zato lahko uporabijo vrečke s priborom ali pa pribor zavijejo v papirnato servieto, izhaja iz priporočil. Gostincem sicer svetujejo tudi, naj razmislijo o namestitvi fizičnih pregrad med mizami.

Gostje bodo morali v notranjih prostorih nositi masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta, so zapisali na NIJZ-ju. Nositi jo bodo morali ob prihodu do mize, odhodu od mize in uporabi sanitarij. Opozarjajo tudi, naj jo zatem varno odstranijo.

V vrtce v ponedeljek

“Vsi starši, ki so nameravali pripeljati otroke v ponedeljek v vrtec, bodo to mesto tudi dobili,” je za Prvi dnevnik dejala Janja Bogataj, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije.

“Danes in jutri potekajo priprave na odprtje oddelkov, saj bo sprejem nekoliko drugačen. V nekaterih okoljih, kjer je prijavljenih več otrok, bodo skladno s priporočenimi smernicami poskrbeli, da ne bo prav noben otrok zavrnjen,” je poudarila.

“V tem trenutku se ravnatelji in ravnateljice vrtcev še ukvarjamo z nekaterimi pomembnimi vprašanji, ki bi pomembno vplivala na to, da bi lažje organizirali delo. To so vprašanja s področja delovnopravne zakonodaje, kajti v teh dneh se še pridobivajo potrdila zaposlenih, ki navajajo zdravstveno ogroženost, šolanje otroka na domu, zaradi družinske obremenjenosti sorodnikov … zaradi raznolikosti teh vprašanj težko zavzamemo enotno stališče, zato pričakujemo navodila ministrstva,” je pojasnila.

Opozorila je tudi na otroke s posebnimi potrebami: “Prav tako še ni znano, kako bomo postopali z otroki s posebnimi potrebami, ki jih imamo vključene v naše oddelke, saj bo prišel čas, ko bomo morali začeti izvajati tudi to strokovno pomoč. Ti otroci jo namreč potrebujejo, če pa se ne izvaja, lahko pride do nazadovanja teh otrok.”

Vlada je na dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.
Vlada preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (vir: VLADA R Slovenije)

NIJZ v svoji oceni izpostavlja, da so med ukrepi, namenjenimi omejitvi širjenja okužbe, še posebno pomembni testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, karantena za visoko rizične tesne kontakte, higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance. Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije. Na več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z Republiko Avstrijo, Italijansko republiko in Madžarsko bo možen prehod meje.

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož. Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta Mejni prehod za mednarodni pomorski promet Koper (Capodistria) in Piran (Pirano). Upravljalci letališča in pristanišča za mednarodni promet zagotovita pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Čas odprtja posamezne kontrolne točke določi Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav ter v soglasju z upravljalcem letališča oziroma pristanišča. Podatke o času odprtja kontrolnih točk Policija objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah Evropske unije in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Če oseba ob prehodu meje v Republiko Slovenijo navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali ima očitne bolezenske znake s to okužbo, ji policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Odlok določa obvezno 14-dnevno karanteno za osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Evropski uniji in v Republiko Slovenijo prihajajo iz tretjih držav. Za te osebe veljajo nekatere izjeme, in sicer ukrepi ne veljajo za:

osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu,
osebe z diplomatskim potnim listom,
osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.
Strokovno utemeljenost ukrepov tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa se jih spremeni oziroma odpravi.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in s tem preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada Republike Slovenije se je skupaj z Vlado Japonske in Uradom Združenih narodov za posebne projekte dogovorila o dostavi zdravila Avigan (favipiravir)

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Uradom Združenih narodov za projektne storitve (UNOPS) glede dostave zdravila Avigan (favipiravir) za klinično preskušanje pri zdravljenju nove koronavirusne bolezni (COVID-19).

Slovenija je po razglasitvi epidemije zaprosila Japonsko za donacijo zdravila Avigan (favipiravir). Z donacijo nujne pomoči Vlade Japonske je Slovenija postala ena prvih držav na svetu, ki je uspela dobiti omenjeno zdravilo.

Zahteve glede uporabe doniranega zdravila Avigan ustrezajo zahtevam, ki veljajo za zdravila, ki so predmet kliničnega preskušanja. Klinično preskušanje v Sloveniji bo izvedel Univerzitetni klinični center Ljubljana in s tem prevzel nalogo priprave vloge za priglasitev na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke ter za pridobitev mnenja Komisije za medicinsko etiko. Raba zdravila bo v Sloveniji v skladu s priloženimi navodili, kot tudi v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije.

Urad Združenih narodov za projektne storitve (UNOPS) bo s pomočjo svojih dobaviteljev poskrbel, da bo pošiljka zdravila prispela v Slovenijo. Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada o zadržanju izvrševanja določbe o javni objavi izjav upravičencev do temeljnega dohodka

Vlada je sprejela mnenje o predlogu za zadržanje izvrševanja prvega stavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v povezavi s pobudo za oceno ustavnosti, ki govori o javni objavi izjave upravičencev do temeljnega dohodka. Vlada predlaga, da Ustavno sodišče predlog za začasno zadržanje izvrševanja te določbe zavrne.

Pobudnik predlaga zadržanje izvrševanja dela 37. člena zakona, ki se nanaša na javno objavo izjave upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, na spletni strani FURS.

Vlada meni, da predlog za začasno zadržanje izvrševanja te določbe ni utemeljeno, saj pobudnik ni navedel zatrjevanih težko popravljivih škodljivih posledic, ki naj bi nastale z izvrševanjem tega predpisa. Vlada se strinja, da objava podatkov pomeni poseg v pravico do varstva osebnih podatkov, vendar meni, da ta sam po sebi še ne pomeni nastanka težko popravljivih škodljivih posledic.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa roke, v katerih Finančna uprava RS odloči in izplača upravičencu mesečni temeljni dohodek. Ti roki so relativno kratki, pri čemer je število upravičencev do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka zelo veliko. Finančna uprava RS je samo do 18. aprila 2020 prejela 32.015 vlog.

Ne glede na številčnost vlog mora Finančna uprava RS zagotavljati preglednost v zvezi s porabo javnih sredstev in omogočati učinkovit dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Če Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje te določbe in s tem objavo seznama prejemnikov javnih sredstev, bo Finančna uprava RS morala odločati o posamičnih zahtevah prosilcev za dostop do informacij javnega značaja, kar pa bi povzročilo nesorazmerno administrativno breme organa in ogrozilo pravočasno odločanje o izplačilih upravičencem do mesečnega temeljnega dohodka.

Zato vlada predlaga, da Ustavno sodišče predlog za začasno zadržanje izvrševanja te določbe zavrne. Vir: Ministrstvo za finance

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj