Za mesec dni izključili nuklearko

35700
94

Nuklearna elektrarna Krško uspešno zaključuje 28. gorivni ciklus, ki se je začel po zaključku remonta 17. maja 2015. Redni remont se bo začel 1. oktobra 2016 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajal predvidoma mesec dni. V osmem zaporednem 18-mesečnem gorivnem ciklusu je elektrarna obratovala izjemno stabilno, dosegla visoko raven jedrske varnosti ter v omrežje oddala 8,23 milijarde kilovatnih ur električne energije.

Ohranjanje visoke ravni varnosti ob prilagajanju zahtevnim razmeram na trgu električne energije Jedrska varnost, obratovalna in stroškovna učinkovitost, ki lastnikoma omogočata donosnost poslovanja kljub težkim razmeram na trgu električne energije, ter okoljska in družbena sprejemljivost dolgoročnega obratovanja so poslanstvo NEK. V današnjih okoliščinah, ko se cene električne energije na trgu še naprej znižujejo, je NEK, kot tudi ostala proizvodna podjetja električne energije, v nezavidljivem položaju, zato stroški poslovanja postajajo še pomembnejši. Ob soglasju obeh lastnikov smo tudi v NEK preverili možnosti optimizacije, ki temelji na pomembnem izhodišču, da ta ne sme poseči v doseženo raven jedrske varnosti in obratovalne stabilnosti. Ob upoštevanju tega izhodišča bomo optimizirali glavne stroškovne kategorije, ki predstavljajo pomembne deleže v strukturi odhodkov.

Povečanje ravni jedrske varnosti in s tem izpolnitev zahtev za dolgoročno obratovanje zagotavlja tudi Program nadgradnje varnosti NEK. Program izhaja iz obratovalnih izkušenj jedrske industrije po dogodkih na Japonskem leta 2011 in spreminjajočih se razmer v okolju; je tudi zahteva domače zakonodaje in evropska praksa. Njegov obseg opredeljujejo razširjeni projektni pogoji, ki temeljijo na inženirskih presojah, determinističnih in verjetnostnih ocenah skladno z dokumenti Mednarodne agencije za atomsko energijo in najboljšimi evropskimi praksami. S projektnimi pogoji so določene kombinacije naravnih in drugih nesreč, ki so zahtevnejše, kot so bile ob izvornem projektiranju NEK. Na teh izhodiščih uvajamo nove varnostne sisteme za zagotovitev dodatne odpornosti elektrarne na tovrstne sicer malo verjetne dogodke. Program nadgradnje varnosti, s katerim soglašata lastnika, v glavnem poteka v skladu s časovnim načrtom v treh fazah. Prva faza Programa je že končana. Dva nova pasivna sistema za zagotavljanje celovitosti zadrževalnega hrama sta bila vgrajena leta 2013. Projekti druge faze, ki naj bi bila zaključena do konca leta 2018, obsegajo: izgradnjo pomožne komandne sobe in premestitev tehničnega podpornega centra za primer nesreče v obstoječo posebej utrjeno zgradbo, dodaten neodvisen sistem za zmanjševanje tlaka reaktorskega hladilnega sistema za primer nesreče, alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo, dolgoročno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in zadrževalnega hrama, zagotavljanje poplavne varnosti tudi za primer, če bi bil plato NEK zalit, ter nadgradnjo obstoječega operativnega podpornega centra za dolgoročno zagotavljanje varnih pogojev za delo in bivanje osebja za obvladovanje nesreče. Zaradi sistema javnega naročanja je realizacija posameznih projektov žal časovno ogrožena; s tem nastajajo nepotrebna tveganja za varno obratovanje NEK.

Tretja faza se bo zaključila predvidoma do konca leta 2021.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj