FOTO: Zaključek po obnovitvenih delih na OŠ

0
393

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z OŠ Dragotin Kette včeraj slavnostno proslavila zaključek uspešne izvedbe energetske prenove 27 javnih objektov v Mestni občini Novo mesto, ki jo lahko označimo za enega največjih projektov v letošnjem letu. V veliki večini gre za poslopja osnovnih šol in vrtcev, kar daje pomenu projekta še dodatno težo. Ob tem velja izpostaviti tudi inovativnost izvedbe, saj je sodelovanje s Petrolom, ki je skupaj s podizvajalci izvedel dela na objektih, prvi, pilotni in največji primer javno–zasebnega partnerstva na področju energetskih sanacij v Sloveniji.

 

Župan Gregor Macedoni je ob tem izpostavil: »Danes smo lahko upravičeno ponosni na opravljeno delo, saj smo bistveno izboljšali pogoje za izobraževanje naših otrok in delo zaposlenih. Vse skupaj smo nadgradili tudi s pomembnim prispevkom našemu okolju. Po naši oceni bomo namreč na vseh prenovljenih objektih na letni ravni prihranili tolikšno količino energije, ki bi zadostovala za celoletne potrebe približno 530 povprečnih štiričlanskih gospodinjstev.«

 

Največ izboljšav je bilo izvedenih na OŠ Dragotin Kette, ki je pripravila program osrednje prireditve. Po modelu javno-zasebnega partnerstva je bila na tem objektu izvedena celovita energetska sanacija, ki je zajemala toplotno izolacijo fasade in stropa neogrevanega podstrešja ter menjavo dotrajane strehe, oken, vrat in razsvetljave. Poleg tega so bile dograjene toplotne črpalke, izvedeni organizacijski ukrepi in energetsko upravljanje objekta. Na parkirišču pri objektu je bila tudi postavljena polnilna postaja za električna vozila, ki jo lahko koristijo vsi občani.

 

Po modelu javno-zasebnega partnerstva je bilo poleg OŠ Dragotin Kette celovito energetsko saniranih še sedem poslopij osnovnih šol in vrtcev (OŠ Otočec, OŠ in vrtec Brusnice, POŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, vrtca Rdeča kapica in Labod). Celovita sanacija objektov je zajemala toplotne izolacije fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov ali toplotnih črpalk, sanacije razsvetljave in kotlovnic ter energetsko upravljanje objektov. V sklopu celovitih energetskih sanacij je Petrol kot zasebni partner zagotovil 51 % sredstev, 40 % predstavljajo sredstva iz evropskih kohezijskih skladov, ostalo je z lastnimi sredstvi zagotovila občina. Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije na teh objektih, skupaj z OŠ Dragotin Kette, znaša 830 tisoč kilovatnih ur oziroma 97 tisoč EUR brez DDV letno.

 

Mestna občina Novo mesto je z lastnimi sredstvi in sredstvi iz evropskih kohezijskih skladov po modelu javnega naročanja dodatno celovito obnovila še tri šolska poslopja (OŠ Mali Slatnik, vrtca Pedenjped in Metka), pri katerih pričakovani prihranki niso zadostili kriterijem javno-zasebnega partnerstva.

V sklopu javno-zasebnega partnerstva je bila izvedena tudi delna sanacija objektov, ki je obsegala vzpostavitve visokotehnološkega sistema energetskega upravljanja objektov z implementacijo oz. nadgradnjo centralnih nadzornih sistemov, optimizacijo obratovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov, prenovo kotlovnic in sanacije notranje razsvetljave. Poleg osnovnih šol Center, Drska, Šmihel, Bršljin, Stopiče in Grm ter vrtcev Ostržek in Kekec, so bili teh ukrepov deležni še drugi javni objekti v lasti Mestne občine Novo mesto (Anton Podbevšek Teater, Glasbena šola Marjana Kozine, Kulturni center Janeza Trdine, Ropasova hiša in Galerija, mestna hiša, stavba NOB-Križatija, Poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi 10 in stavba Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1). Večji del sredstev je zagotovil Petrol. Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije na teh objektih bo znašal milijon kilovatnih ur oziroma 150 tisoč evrov brez DDV letno. Vsa dela so v večini zaključena, potekajo še zaključna dela na ogrevalnih sistemih, ki bodo končana v tem tednu.

Celotna naložba v obnovo vseh 27 objektov je vredna 4,4 milijone evrov, pri čemer tri milijone evrov znaša celovita energetska sanacija po modelu javno-zasebnega partnerstva, 560 tisoč evrov celovita energetska sanacija treh objektov po modelu javnega naročila in 820 tisoč evrov delna energetska sanacija po modelu javno-zasebnega partnerstva. Občina je 1,18 milijona evrov zagotovila iz evropskih kohezijskih skladov, 920 tisoč evrov iz občinskega proračuna, 2,3 milijone evrov pa je zagotovil Petrol kot zasebni partner.

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj