Kje v ponedeljek brez elektrike

Kje v ponedeljek brez elektrike

-
0 334

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. 9. 2017:

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. 9. 2017 od 10.00 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

– od 7.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA;

– od 10.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo v ponedeljek, 25. 9. 2017 med 8.00 in 14.00,  zaradi rednih vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP MIRNA BLOKI izvod BLOK 1.