sobota, 25 maja, 2024
DomaLokalnoFOTO: Občina Iv. Gorica nadaljuje s trajnostnim razvojem

FOTO: Občina Iv. Gorica nadaljuje s trajnostnim razvojem

Občina Ivančna Gorica je zadnji dan marcai, z družbo PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih stavb. Koncesijsko pogodbo sta podpisala župan Dušan Strnad in direktor podjetja Plistor d.o.o. Jernej Lah.

Župan Dušan Strnad je ob podpisu povedal, da gre za zadnji korak prenove javnih stavb v Občini Ivančna Gorica v smislu prihranka energije, bolj prijaznega okolja ter zagotavljanja čim boljših pogojev za bivanje in delo v teh prostorih. S tem pa bo Občina Ivančna Gorica tudi v prihodnje vzor in primer dobre prakse na področju naslavljanja izzivov zelenega prehoda. Direktor podjetja Plistor d.o.o. Jernej Lah se je zahvalil za korektno sodelovanje v postopku izbire zasebnega partnerja in izrazil prepričanje, da bo projekt uresničen v vsesplošno zadovoljstvo. Energetski manager Občine Ivančna Gorica dr. Simon Muhič je pojasnil, da gre za nadaljevanje predhodnih uspešnih projektov energetske sanacije s katerim Občina Ivančna Gorica zaključuje sanacijo javnih objektov v smiselno sanacijo. Izpostavil je tudi investicijo v sončne elektrarne in kurilnico na lesno biomaso ter posodobitev javne razsvetljave, kar vse prispeva k zmanjšanju ogljikovega odtisa in prihrankom energije.

V decembru 2022 je Občina Ivančna Gorica objavila javni razpis z naslovom »Izvedba projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Ivančna Gorica«. Postopek konkurenčnega dialoga je potekal od januarja do marca 2023 in se končal z izborom ponudnika Plistor d.o.o. Občina Ivančna Gorica je tudi uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev sofinancerskih kohezijskih sredstev. Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Projekt energetske prenove javnih objektov občine Ivančna Gorica bo izveden po principu javno zasebnega partnerstva (JZP) v 15 letnem koncesijskem obdobju. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu partnerju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Projekt je zaradi obširnega nabora objektov razdeljen na dva sklopa. Sklop A, ki zajema celovito energetsko sanacijo 7 objektov (PŠ Višnja Gora, PŠ in vrtec Krka, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, PŠ Temenica, vrtec Čebelica Šentvid pri Stični, Knjižnica Ivančna Gorica, Zdravstveni dom Ivančna Gorica), obravnava tako tehnološke kakor tudi gradbene ukrepe za katere je možna pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v višini 49 % investicije. Pri celovitih energetskih sanacijah se bodo tako izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov proti neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk geosonda/voda, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistemov za energetsko upravljanje in postavitev 3 fotonapetostnih elektrarn za samooskrbo. Sklop B, ki zajema prenovo 8 objektov (OŠ Stična, PŠ Muljava, PŠ in vrtec Miška Stična, PŠ Ambrus, OŠ Zagradec, vrtec Marjetica Ivančna Gorica, vrtec Polžek Višnja Gora, vrtec Sonček Zagradec), pa je naravnan predvsem na prenovo razsvetljave, kar pomeni vgradnjo LED svetil, in dogradnjo sistemov za energetsko upravljanje objektov ter postavitev 3 fotonapetostnih elektrarn za samooskrbo. V okviru projekta bo postavljenih tudi 7 – 9 polnilnic za električna vozila.

Skupna investicijska vrednost projekta znaša 3.661.261,00 EUR brez DDV oz. 4.466.738,42 EUR z DDV. Zasebni partner PLISTOR d.o.o. investira 1.834.291,76 EUR brez DDV, 1.633.353,36 EUR brez DDV so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občine pa znaša 193.615,98 EUR brez DDV.

Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije znaša 1.301.621 kWh oz. 3.058.124 EUR (brez DDV), vključujoč zajamčeni prihranek vzdrževanja, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 351,9 ton CO2, kar je enako ekvivalentu 40 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.

Terminski načrt projekta je zastavljen na način, da bo po uvedbi v delo, zasebni partner začel izvajanje investicij na prvih objektih že aprila 2023. Zaključek izvedenih del na vseh objektih je predviden do konca letošnjega leta.

(foto: Gašper Stopar/ Občina Ivančna Gorica)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča