Kje v sredo brez elektrike

Kje v sredo brez elektrike

-
1 350

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo 28. 12. 2016 od 10.00 do 11.00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE na izvodu GORENJE KAMENJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 28.12.2016 od 8:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, tokokrog Kočevar.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 28.12.2016 od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD, TP HUDOROVIČ.
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo v sredo, 28. decembra med 10:00 in 14:00 uro, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje BISTRICA VAS MOKRONOG.