ponedeljek, 17 junija, 2024
DomaLokalnoSB Nm z letnim poročilom, odšlo 5 internistov, v kratkem še pediatrinji

SB Nm z letnim poročilom, odšlo 5 internistov, v kratkem še pediatrinji

V Splošni bolnišnici Novo mesto so na seji Sveta zavoda obravnavali in sprejeli Letno poročilo za leto 2021 in Finančni načrt za leto 2022.

Na poslovanje bolnišnice v letu 2021 je vplivalo predvsem obvladovanje epidemije koronavirusa, pa tudi sprejeti Aneksi h kolektivnim pogodbam za medicinske sestre ter povišanje cen energentov, ki se povečujejo tudi za 400%. Organizacija dela vezana na epidemijo, je bila zahtevna. Le- to je bilo potrebno prilagoditi skladno z Načrtom pripravljenosti ob izbruhu nalezljive/karantenske bolezni v Splošni bolnišnici Novo mesto. Tudi sama komunikacija z notranjo in zunanjo javnostjo je bila prilagojena kriznim epidemiološkim razmeram: dnevni sestanki ožje skupine – Kolegij za obvladovanje epidemije; dnevni sestanki AVK strokovnih direktorjev na MZ in redni tedenski sestanki širše skupine za obvladovanje epidemije (razširjena z vsemi vodji, predstojniki).

V bolnišnici so od začetka epidemije vse do danes oskrbeli skoraj 2.000 COVID bolnikov, od tega čez 300 na intenzivni COVID terapiji. ICU. Danes (22.2.2022) je v oskrbi 60 COVID bolnikov, od tega 6 na intenzivnem COVID oddelku.

Uspešna poslovno finančna sanacija bolnišnice se kaže v pozitivnem poslovanju v obdobju zadnjih pet let, oz. s porastom prihodkov iz 56 na 88 mio evrov, vključno s precejšnjimi investicijskimi vlaganji. Tako v bolnišnici že peto leto poslujemo pozitivni in sicer v letu 2021 z 2.783.820 mio EUR presežka prihodkov nad odhodki. To izkazuje, da je bolnišnica v danih okoliščinah uspela realizirati planirane prihodke in uspešno obvladala stroške, sproti plačuje vse obveznosti in znatno vlaga v razvoj bolnišnice.

Največje kadrovske izzive imamo še vedno na področju internistične urgence, ker se vsi urgentni zdravniki zaposlujejo v Zdravstvenih domovih namesto v Urgentnih centrih. Lani je iz bolnišnice, zaradi preobremenjenosti z delom v Urgentnem centru, odšlo 5 zdravnikov internistov, ki so se redno vključevali v delo v UC. Vseh 5 je odšlo k zasebnikom. Letos se podobno, zaradi preobremenjenosti v UC in z dežurstvi, napoveduje odhod dveh pediatrinj, kar bo še otežilo delo v Urgentnem centru in dežurstvu, so sporočili iz Splošne bolnišnice Nm.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča