torek, 20 februarja, 2024
DomaLokalnoUspešno obdobje za Lokalno akcijsko skupina STIK

Uspešno obdobje za Lokalno akcijsko skupina STIK

Lokalna akcijska skupina (LAS) STIK je v tekočem programskem obdobju uspešno zaključila deset projektov, sedem jih partnerji še izvajajo, pet jih čaka na potrditev.

LAS STIK oziroma Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke je bila ustanovljena konec julija 2015 v Žužemberku, namenjena pa je povezovanju, tesnejšemu sodelovanju med občinami ter spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk po pristopu »od spodaj navzgor«. Vodilni partner LAS STIK je CIK Trebnje, ki za lokalno skupino organizira in opravlja vse administrativno-tehnične ter finančne naloge.

»Vizija naše LAS STIK je bila in je postati prijetno, povezano, inovativno in širše prepoznano območje, ki ustvarja STIK in sožitje med ljudmi in naravo. Na CIK-u kot vodilni partner med drugim skrbimo za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, za javne pozive LAS in za izvajanje operacij na območju naše LAS. Učinki v okolju kažejo, da smo pri tem uspešni,« pravi direktorica CIK Trebnje Particija Pavlič.

Koordinatorka Liljana Omerzu pa dodaja: »Vedno smo najbolj zadovoljni, ko okolje prepozna in živi s projekti in njihovimi rezultati. Tako si lahko danes obiskovalci denimo v Trebnjem privoščijo Baragovo rezino, obiščejo Galerijo na prostem in festival Škreblfest, v Ivančni Gorici se učenci spoznajo s čebelarstvom s pomočjo inovativnega čebelarskega kovčka in obiščejo Jurčičevo domačijo na Muljavi. Veselimo se tudi tega, da v Žužemberku med drugim pripravljajo posebni doživljajski turistični produkt na gradu Žužemberk, v Dolenjskih Toplicah pa postavljajo temelje za ponudbo lokalnih dobrot in turistične ponudbe na enem mestu.«

LAS STIK je do danes objavil osem javnih pozivov (zadnji se zaključuje jutri) za izbiro operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območju štirih občin, in sicer štiri za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in štiri iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupščina, upravni in nadzorni odbor LAS STIK so doslej potrdili 22 projektov na sedmih javnih pozivih, v katerih je sodelovalo 77 partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja s celotnega območja LAS STIK.

V programskem obdobju CLLD 2014-2020 so v dobrih petih letih razvili 21 novih produktov, ustvarili sedem novih delovnih mest, izvedli 176 delavnic, usposabljanj in izobraževanj z več kot tisoč različnimi udeleženci. Predsednik LAS STIK Vlado Kostevc: »LAS STIK smo ustanovili, da bi bili uspešnejši pri črpanju evropskih sredstev. Že na začetku je bil poseben izziv povezati štiri občine, ki se do takrat projektno niso povezovale oziroma niso sodelovale. V petih letih smo razvili izjemno partnerstvo, v katerem ima vsak od partnerjev svojo vlogo in nalogo, vsi pa se trudimo, da bi naše ideje uspešno uresničili in prispevali k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev našega območja lokalne akcijske skupine, za katero se je izkazalo, da je bila upravičeno ustanovljena. Pohvale gredo tudi CIK Trebnje, ki nas pri tem odlično vodi, usmerja in spodbuja.«

Ker sta sodelovanje in povezovanje ključa do uspeha, se je LAS STIK v treh projektih povezala tudi z drugimi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami, pri čemer sta dva projekta že zaključena, in sicer Zaposlitvene priložnosti na kmetijah in Zgodbe rok in krajev. (LAPEGO)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča