nedelja, 21 aprila, 2024
DomaLokalnoŽupan o velodromu in podražitvi vrtca. Opozicija nasprotuje

Župan o velodromu in podražitvi vrtca. Opozicija nasprotuje

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na včerajšnjem prvem srečanju z novinarji predstavil aktualne projekte, ki se v kratkem uspešno zaključujejo – novi brvi, bazenski kompleks in številne prenove cestnih odsekov. Med novimi projekti je izpostavil prenovo tribune na stadionu Portoval, celovito prenovo Narodnega doma in mestne tržnice. Napovedal je prizadevanja za čimprejšnjo sanacijo udora strehe dvorane Olimpijskega centra Novo mesto, ki je v ponedeljek klonila pod težo mokrega in staljenega snega, in predstavil novoimenovane sodelavce širšega občinskega vodstva ter dogovor o sodelovanju s šestimi svetniškimi skupinami v občinskem svetu.

Župan se je posvetil tudi ponedeljkovemu udoru strehe dvorane Olimpijskega centra Novo mesto in se zahvalil vsem prizadevnim prostovoljnim in poklicnim gasilcem za opravljeno čiščenje snega in zaščito površin pred padavinami. Izpostavil je, da je upravljalec Zavod Novo mesto upošteval vse predpisane varnostne protokole dobavitelja napihljive strehe, ki jo ima občina v najemu. Škode udora, ki jo je povzročil težak moker in staljen sneg, še niso ocenili, objekt je sicer zavarovan, občina pa si bo skupaj z upravljalcem Zavodom Novo mesto in dobaviteljem strehe podjetjem Duol prizadevala za čimprejšnjo sanacijo, na katero bodo vplivali vreme in zavarovalniški postopki.

Svetniki iz vrst Solidarnost, Socialnih demokratov in Zveze za Dolenjsko, da mora zrušitev velodroma postati predmet neodvisne preiskave:

23. januarja 2023 je prišlo do udora oziroma zrušitve strehe na športnem objektu v Češči vasi. Pri tem je prišlo do znatne škode na premoženju in tudi do potencialne nevarnosti za zdravje in življenje ljudi. Pri tem je nastala velika materialna škoda, poleg tega pa do nadaljnjega ne bo več mogoča uporaba športnega objekta. Zavod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto sta takoj po dogodku izdala sporočilo za javnost, v katerem sta izključila kakšno koli možnost malomarnega ravnanja, saj naj bi upravljalec upošteval vse predvidene protokole in postopke. Ustvarjanje vtisa v javnosti, da gre pri dogodku za naravno nesrečo oziroma nezgodo je po našem mnenju napačno. Dejstvo je, da količina snega, ki je padla v noči iz 22. na 23. december (in pred tem) nikakor ne presega pričakovanih količin.
Objekti morajo biti projektirani, izvedeni in upravljani na način, da tovrstne pričakovane količine prenesejo. Zato je vzrok navedenega dogodka lahko zgolj sistemski ali človeški. Bodisi je bil objekt napačno projektiran, bodisi je bila izvedba pomanjkljiva ali pa upravljanje z objektom ni bilo ustrezno.

V vsakem primeru sklicevanje na veliko količino snega ne more biti pravi odziv odgovornih na navedeni dogodek. Sploh pa tega ne smemo trditi, preden z gotovostjo ne izključimo vseh drugih možnosti. Pričakujemo, da bodo vse odgovorne inštitucije, tako Mestna občina Novo mesto, kot Zavod Novo mesto, prav tako pa tudi policija in tožilstvo opravila svojo nalogo. Priti mora do neodvisne preiskave dogodka in ugotavljanja morebitne odgovornosti podjetij, inštitucij in odgovornih oseb. Pričakujemo tudi, da bo o zadevnem dogodku razpravljal občinski svet.

NAPOVED PODRAŽITVE VRTCA

Župan je na srečanju z novinarji napovedal tudi četrtkovo tretjo redno sejo občinskega sveta, kjer bodo svetniki obravnavali predlog za določitev cen programov in rezervacij v javnih in vrtcih s koncesijo zaradi bistveno višjih stroškov, na katere občina nima vpliva, in sicer stroškov dela, rasti cen življenjskih potrebščin, znatno višjih stroškov energentov in posledično podražitev vseh stroškov materiala, storitev in živil. V vrtcih Ciciban, Pedenjped, Stopiče, Brusnice in Ringaraja je predvideno 13-odstotno povišanje cene, v vrtcu Otočec pa 11-odstotno.

Slednjemu nekateri občinski svetniki nasprotujejo in pojasnjujejo:

Člani občinskega sveta iz vrst Solidarnosti, Socialnih demokratov in Zveze za Dolenjsko nasprotujemo tako drastičnemu dvigu cen in predlagamo, da se vsaj del tega novega bremena pokrije iz občinskega proračuna. Skladno s svojimi pristojnostmi smo v postopek sprejemanja novih cen vložili amandma. V njem predlagamo, da se dosedanji 10 oziroma 8-odstotni popust občine poviša na 15 oziroma 12 odstotkov, s čimer bi približno za polovico zmanjšali predvideno povišanje. Cene se torej za starše ne bi dvignile za dobrih 13 odstotkov, ampak za 6,8 odstotka (za otroke 1. starostnega obdobja) oziroma za 8,2 odstotka (za otroke 2. starostnega obdobja).

Namen našega amandmaja je družine delno razbremeniti plačila stroškov povišanja ekonomske cene vrtčevskih programov. V času visoke inflacije, v času zimske energetske draginje ter v času negotove ekonomske in družbene situacije mora Mestna občina Novo mesto slediti temeljnemu cilju svojega obstoja: olajšati vsakdanje življenje svojih občank in občanov, še posebej mladih družin z otroki v najbolj občutljivem obdobju njihovega razvoja.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča