sreda, 22 maja, 2024
DomaGospodarstvoFOTO: Krkino tradicionalno srečanje s krajani

FOTO: Krkino tradicionalno srečanje s krajani

V Krki do vseh, s katerimi sobivajmo, čutijo veliko odgovornost. V družbi se zavedajo, da so kakovostni odnosi s predstavniki družbenega okolja, še posebno z najbližjimi sosedi, eden od temeljnih elementov trajnostnega delovanja. Ključ za sožitje in uresničevanje skupnih načel trajnostnega razvoja pa je nenehen dialog, zato so včeraj vnovič organizirali tradicionalno srečanje s krajani, ki živijo v neposredni bližini novomeškega podjetja. Na njem so predstavili aktualne dejavnosti, investicijske in poslovne načrte ter dosežke na področju trajnosti, so sporočili iz Krkine Službe za odnose z javnostmi.

Gradnja zaupanja s skupnostjo presega razvoj in raziskave ter proizvodnjo zdravil, s katerimi se danes zdravi več kot 50 milijonov bolnikov po svetu. V Krki svoje poslanstvo razumemo kot skrb za zdravje ljudi in vseh drugih živih bitij. Obenem se zavedamo, da s svojo dejavnostjo vplivamo na življenje lokalne skupnosti in kakovost življenja nasploh.

V želji, da bi naravno okolje ohranili zdravo in varno, smo vse od ustanovitve predani odgovornemu poslovanju in dobrim praksam. Zato z mislijo na sedanje in prihodnje rodove skrbno načrtujemo razvoj in proizvodnjo izdelkov ter vse procese, s katerimi vplivamo na okolje. V skladu s tem nenehno iščemo inovativne rešitve in posebno skrb posvečamo temu, da naša dejavnost na okolje vpliva v najmanjši možni meri.

Možne vplive stalno spremljamo, nadzorujemo, proučujemo in zmanjšujemo. To je naše vodilo pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, izobraževanju zaposlenih, vlaganju v tehnologije za zmanjševanje vplivov na okolje in zaposlene ter pri skrbi za prijetno delovno okolje.

Trajnostna strategija in politika za ohranjanje zdravega okolja

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje, zato skrb za okolje vključujemo v vse dejavnosti in v celoten življenjski cikel izdelka – od razvoja in proizvodnje do končne uporabe. Skladnost z okoljevarstveno zakonodajo in okoljevarstvenimi dovoljenji preverjamo z rednimi monitoringi vplivov na okolje in uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij. V letu 2022 sprejeti Trajnostna strategija skupine Krka in Trajnostna politika skupine Krka (ESG-politika) sta trajnostni razvoj še celoviteje vključili v naše poslovanje.

Učinkovitost Krkine okoljske politike dokazujejo dolgoletne meritve vplivov na okolje, izboljševanje kakovosti reke Krke in pozitiven odziv okoliških prebivalcev. Z odgovorno okoljsko naravnanostjo zagotavljamo ohranjanje ekoloških, biotskih in krajinskih naravnih vrednot.

V zadnjih petih letih smo za varovanje okolja namenili več kot 48 milijonov EUR, od tega v letu 2022 kar 12 milijonov EUR. Neposredni stroški so bili lani 7,7 milijona EUR ter so vključevali stroške odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, čiščenja odpadnega zraka, obvladovanja hrupa, monitoringov in okoljskih dajatev ter druge neposredne stroške, povezane z varstvom okolja. V okoljevarstvene programe smo vložili 4,3 milijona EUR, kar bo prispevalo k nadaljnjemu zmanjševanju vplivov na okolje.

S srečanji gradimo dobre sosedske odnose

Srečanje s krajani, na katerem smo predstavili svoje dejavnosti in načrte, še posebno tiste, ki so tesno povezani z varovanjem okolja, omogoča odprt dialog in izmenjavo mnenj. Pridobljene informacije o pogledih krajanov upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov. Srečanje organiziramo vsako drugo leto, zaradi pandemije koronavirusne bolezni pa je bilo zadnje v letu 2019. Tradicijo srečevanj bomo ohranili tudi v prihodnje, saj so neprecenljiva priložnost za dobre sosedske odnose.

Tudi sicer vodstvo Krke in predstavniki krajevne skupnosti redno sodelujejo. Krajani so vključeni v pripravo prostorskih ureditvenih načrtov, njihove morebitne predloge in pobude pa obravnavamo sproti. V Krki za varnost in zdravje okoliških prebivalcev in zaposlenih skrbimo tudi z vlaganji v varstvo pred požarom. Posebno pozornost namenjamo učinkovitemu delovanju sistemov aktivne požarne zaščite, ukrepanju ob izrednih dogodkih in usposobljenosti zaposlenih. Nevarne snovi skladiščimo v ustreznih sodobno opremljenih in varovanih objektih, ki ob izrednih dogodkih zagotavljajo visoko stopnjo varnosti.

Vlaganj v varstvo naravnega okolja in podpore za razvoj družbenega okolja ne obravnavamo kot strošek. Razumemo jih kot dolgoročno naložbo, ki omogoča ohranitev ali celo izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, in za to si bomo prizadevali tudi v prihodnje, so še sporočili iz Krkine Službe za odnose za javnostmi.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča