sobota, 30 septembra, 2023
DomaGospodarstvoKrka objavila nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2021

Krka objavila nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2021

Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2021, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1 milijardo 565,8 milijona EUR, kar je 2 % več kot v letu 2020, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 308,2 milijona EUR in je bil glede na leto 2020 večji za 19,2 milijona EUR oziroma za 7 %, kar je prav tako največ doslej. Letno poročilo za 2021 bo objavljeno v četrtek, 14. aprila 2022.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2021 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Glede na takrat objavljeno predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2021 je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta za 1,8 milijona EUR oziroma za 3,5 milijona EUR večja. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo fleksibilni in dobro pripravljeni, da se v spremenjenih in zahtevnih okoliščinah poslovanja s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodimo priložnostim in izzivom. Aktualna situacija v Ukrajini in Ruski federaciji ni vplivala na poslovanje v letu 2021, vpliva pa na sedanje poslovne aktivnosti skupine Krka na tem območju. V skladu z našo družbeno odgovornostjo izvajamo vse ukrepe za varnost naših sodelavcev ter zagotavljanje kontinuitete poslovanja in nemotene oskrbe bolnikov s Krkinimi zdravili, od katerih so številna življenjskega pomena. Ocenjena prodaja skupine Krka za prvo četrtletje letošnjega leta je nekaj odstotkov višja od dosežene v enakem obdobju lanskega leta.«

Krka poslovne dejavnosti v Ukrajini in Rusiji izvaja prek treh odvisnih družb in obvladujoče družbe Krka Novo mesto. Sedež odvisne družbe TOV Krka Ukrajina, ki se ukvarja samo s trženjem in nima proizvodnih aktivnosti, je v Kijevu. Sedež družbe OOO Krka-Rus, ki se ukvarja s proizvodnjo zdravil, je v mestu Istra v bližini Moskve, glavni prostori marketinško-prodajne družbe OOO Krka Farma so v Moskvi.

V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo v letu 2021 ustvarili prodajo v višini 333 milijonov evrov, kar predstavlja 21,3 odstotka celotne prodaje skupine Krka in nas uvršča na drugo mesto med generičnimi proizvajalci farmacevtskih izdelkov na tem trgu. V Ukrajini, ki je bila v letu 2021 naš tretji največji trg, smo lani prodali za 96 milijonov evrov farmacevtskih izdelkov, kar predstavlja 6,2 odstotka celotne prodaje skupine,” so zapisali v Krki.

V Ukrajini zagotavljamo vse potrebno, da bi ohranili zdravje in varnost naših zaposlenih. V Ukrajino so bila v začetku marca dobavljena zdravila v vrednosti 100.000 evrov, ki smo jih donirali v humanitarne namene. Odpreme farmacevtskih izdelkov potekajo v skladu s pričakovanji in glede na razmere. Do ukrajinskih kupcev imamo odprtih za 40 milijonov evrov terjatev. Komercialna tveganja terjatev so zavarovana pri kreditni zavarovalnici. Valutnim tveganjem v Ukrajini neposredno nismo izpostavljeni, ker prodajamo v evrih. Ocenjujemo, da zaloga naših izdelkov pri distributerjih in v lekarnah zadostuje za nekaj mesecev. Ocenjena je prodaja za prvo četrtletje,” so dodali.

V Krki zagotavljajo, da v Rusiji vse aktivnosti potekajo dokaj nemoteno, kar velja za registracije izdelkov, proizvodnjo, marketinško-promocijske dejavnosti, prodajo, distribucijo in plačila, le prevoz traja dlje. Krka na ruskem trgu prodaja v lokalni valuti, zato je izpostavljena valutnemu tveganju, kar ob sedanji depreciaciji rublja negativno vpliva na finančni izid. Ocenjena prodaja za prvo četrtletje 2022 je z 79,9 milijona evrov malenkost višja kot pred letom.

Ključna kratkoročna tveganja predstavljajo sedanje razmere v Ukrajini, ekonomske sankcije, volatilnost in depreciacija ruskega rublja ter kreditno tveganje. Zdravila niso zajeta v sankcije, kar velja tako za sankcije proti Rusiji kot za ruske sankcije pri uvozu blaga. Ocenjujejo, da ostali trgi in prodajne regije ne bodo utrpeli neposrednih posledic zaradi nastalih razmer, posreden vpliv na ostale trge regije vzhodna Evropa pa bo odvisen od trajanja sedanjega stanja v Ukrajini in Rusiji,” še pravijo v Krki, ki bo letno poročilo za lani objavila sredi aprila. “Glede na hitre spremembe in njihovo nepredvidljivost ni mogoče zanesljivo oceniti vpliva opisane situacije v Ukrajini in Ruski federaciji na naše poslovanje v letu 2022 in morebitnih dolgoročnih posledic,” so še pojasnili.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča