četrtek, 25 aprila, 2024
DomaLokalnoSprejeli spremembe proračuna MONm za 2022

Sprejeli spremembe proračuna MONm za 2022

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 23. redni seji sprejel spremembe proračuna MONM za leto 2022, v prvi obravnavi potrdil predlog odloka o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov in se seznanil z vzpostavitvijo sistema lokalne blaginje. Za novo predstavnico MONM v svetu Splošne bolnišnice Novo mesto je bila imenovana Darinka Smrke.

Spremembe proračuna za prihodnje leto sledijo aktualnemu poteku investicij in načrtovanemu črpanju evropskih in državnih sredstev, upoštevajo zvišano povprečnino in kljub ambicioznemu investicijskemu načrtu zasledujejo gospodarno upravljanje z občinskimi financami ob nadaljnjem zniževanju zadolženosti. Ob številnih infrastrukturnih projektih se s sprejetim proračunom nadaljuje proces digitalizacije, zagotavlja stabilno financiranje društev in organizacij, pred vzpostavitvijo pa je tudi sistem lokalne blaginje.

Sistem bo zaživel z namenom podpore posameznikom pri reševanju življenjskih izzivov. Občanom bo nudil informiranje, pravno pomoč, načrtovanje razreševanja izzivov, povezovanje z vsemi relevantnimi institucijami, razvoj projektov in pripravo podlag za razvoj politik. V načrtu je oblikovanje tričlanske ekipe, vzpostavitev spletnega portala in odprtje pisarne.

Skladno s prizadevanji za oživljanje prenovljenega mestnega jedra je občinski svet potrdil odlok, ki ureja področje spontanih uličnih nastopov in jim namenja več kot 20 lokacij. V drugi obravnavi so svetniki potrdili elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč v »Gospodarski coni Zahod« in spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti. Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel predlog odloka o koncesiji zavetišča za zapuščene živali. V skrajšanih postopkih so bile sprejete tudi dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in odloka, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ugotovitvami ocene ogroženosti ter načrtom zaščite in reševanja ob potresu in s poročilom nadzornega odbora o nadzoru pravilnosti poslovanja KS Prečna (za leti 2019 in 2020), so še sporočili z MO Nm.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča