nedelja, 21 aprila, 2024
DomaLokalnoSpremembe za odmero NUSZ do 11. februarja

Spremembe za odmero NUSZ do 11. februarja

Mestna občina Novo mesto bo do petka, 11. februarja 2022, sprejemala obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2022. Po tem roku bo pri vpisu sprememb uporabila podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto) lahko do 11. februarja 2022 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na:

  • lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje …),
  • povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije),
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov in
  • novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.

Vsa pojasnila in obrazci v zvezi z odmero NUSZ so objavljeni na spletni strani občine – (rubrika Postopki > Vloge > Urad za prostor in razvoj > Oddelek za premoženjske zadeve > NUSZ – Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom).

Izpolnjene obrazce lahko zavezanci posredujejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-naslov polona.lumpert@novomesto.si  (telefonska številka za informacije: 07 39 39 224).

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča