torek, 27 februarja, 2024
DomaLokalnoV Podbrezniku predvidena nova stanovanja

V Podbrezniku predvidena nova stanovanja

V Razvojnem centru Novo mesto sta župan Mestne občine Novo mesto (MONM) Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) Črtomir Remec z direktorjem izbranega izvajalca Projekt d.d. Nova Gorica Vladimirjem Durcikom podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije izgradnje večstanovanjskih objektov v Podbrezniku. V prihodnjih štirih mesecih bo izbrani izvajalec za MONM, ki bo gradila dva stanovanjska bloka z najemniškimi stanovanji, in SSRS, ki bo gradil tri, pripravil dokončno idejno rešitev v vrednosti 133.468 evrov z DDV, pripravili in vložili pa bodo tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadgradnjo ene najmlajših novomeških funkcionalno zaključenih sosesk s skoraj 200 novih stanovanjskih enot. Gradnja občinskih blokov je predvidena v drugi polovici prihodnjega leta, na novomeški občini pa ocenjujejo, da bo projekt dosegel vrednost 9,5 milijona evrov.

V Podbrezniku bo ob petih stanovanjskih blokih, ki so bili zgrajeni med letoma 2007 in 2012, nastalo oblikovalsko poenoteno naselje iz pet večstanovanjskih objektov s pripadajočo skupno podzemno garažo. Komunalna oprema območja in zunanja parkirna mesta so že izvedena, prav tako dostop do gradbenih parcel stavb, v trenutni fazi pa bo nastala končna projektna zasnova objektov. Dorečena bosta število stanovanjskih enot, trenutno jih je v velikosti od 40 do 80 m² v občinskih blokih predvidenih skupno 78, ter etažnost stavb. Izbrani izvajalec bo objekte oblikoval s ciljem največje funkcionalnosti bivalnih enot, ki bodo primerne tako za družine kot za starostnike.

Izdelavi idejnega projekta in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja bo sledila priprava projekta za izvedbo in gradnja, katere začetek je predviden v drugi polovici leta 2022. Potekala bo fazno po funkcionalno zaključenih sklopih, za njeno izvedbo pa bo novomeška občina kandidirala tudi za sredstva za sofinanciranje v programu SSRS.

Z gradnjo najemniških stanovanj v Podbrezniku Mestna občina Novo mesto in Stanovanjski sklad Republike Slovenije proaktivno pristopata k problematiki izrazitega presežka povpraševanja nad ponudbo stanovanj, dostopnost do bivalnih enot pa se bo, kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, v prihodnjih štirih letih na območju Novega mesta bistveno izboljšala. Nepremičninska ponudba v Novem mestu se bo povečala s skupno kar 500 novimi stanovanji, ki jih bodo poleg Podbreznika gradili še na območju Brod-Drage, ožjega mestnega jedra ter na več lokacijah tudi zasebni investitorji, v razširjeno ponudbo pa bodo vključena tudi oskrbovana stanovanja.

(Foto: Foto Asja)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča