četrtek, 22 februarja, 2024
DomaLokalnoV Straži več denarja za zaščito in reševanje

V Straži več denarja za zaščito in reševanje

V Občini Straža se zavedajo, da je varnost in zdravje ljudi na prvem mestu, zato so v letošnjem občinskem proračunu za področje zaščite in reševanja podvojili načrtovana sredstva. Za potrebe opremljanja pripadnikov Civilne zaščite in pripadajočih intervencijskih služb bodo namenili 40.000 eurov. Nedavni potres poškodoval nekaj objektov. Na zadnji občinski seji so sprejeli spremembe OPN.

Na območju občine Straža imajo ta čas nameščenih že devet defibrilatorjev. Najdemo jih v prostorih Zdravstvenega doma, na avtobusni postaji, v prostorih Osnovne šole, na Drganjih Selih, na območju gospodarske cone nekdanjega Novolesa, v podjetju Inpro in na gasilskem domu PGD Dolenja Straža. Letos načrtujejo še nakup osmih naprav za oživljanje ob srčnem zastoju, ki jih bodo postavili v vsaki vasi oziroma naselju. Pri nakupu računajo na pomoč donatorjev. Glede na negotovo obdobje epidemije predvsem pa v luči ukrepov povezanih s Covid-19 želijo v Straži nabaviti opremo za dezinfekcijo prostorov, ki bi jo enote CZ lahko izvajale v tamkajšnji zdravstveni ambulanti in lekarni, za potrebe šole in kulturnega doma. Poleg tega planirajo nakup delovnih oblek za člane štaba ter ostalih pripadnikov Civilne zaščite, nahrbtnikov, opremo za reševanje izpod ruševin in ostalo zaščitno opremo.

Nedavni potres je povzročil nekaj škode tudi na nekaterih objektih na območju Občine Straža. Po do zdaj znanih podatkih je najbolj poškodovana cerkev Marije Vnebovzete v Dolenji Straži, kjer je prišlo do poškodb zunanje fasade, odpadel je notranji omet, utrpele so poslikave, razpokale so stene in strop. Nekaj razpok je nastalo na stenah hodnika Kulturnega doma, v stavbi vrtca Krkine lučke na Stari cesti in na starem delu objekta osnovne šole Vavta vas. Občina je pozvala občane naj prijavijo škodo povezano z nedavnim potresom do 1.februarja 2021. Natančno škodo bo ocenila posebna komisija za oceno škode po naravnih nesrečah, ki jo je imenoval župan. Po prvih ocenah pa se ta giblje okrog 60.000 evrov. Kot posledica zadnjega močnejšega potresa se je sprožilo nekaj velikih skal na brežini nad Stražo in Dolenjo Stražo, ki ogrožajo ljudi in njihovo premoženje in bi se lahko zvalile v dolino.

Te problematike se močno zaveda tudi župan, zato so sredstva v proračunu za letošnje leto v ta namen povečali tudi na tej proračunski postavki. Občina pa je že v postopku izbire projektanta za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) oz. programa sanacije. Svetniki Občine Straža so zato na zadnji seji, v okviru potrjenega proračuna za leto 2021, vključili v proračun izdelavo programa sanacije omenjenih skal na straškem hribu s čimer bi bil narejen prvi korak pri reševanje tega dolgoletnega problema. Prav tako pa so svetniki na zadnji seji prepoznali potrebo občanov za sprejetje sprememb občinskega prostorskega načrta, saj je bila omenjena točka na prejšnjih treh sejah občinskega sveta na predlog svetnikov Lkosa že trikrat umaknjena z dnevnega reda. Tako se je v četrtem poskusu sprejemanja tega dokumenta potrdilo, da je kljub nekoliko daljšemu prepričevanju opozicijskih svetnikov, župan imel še kako prav, da se OPN sprejme, zanj je pridobil pravno mnenje prav tako pa medtem ni bilo nobenih zakonodajnih sprememb. Je pa občinski svet poleg sprejema OPN-ja dodatno sprejel dva sklepa, da občina pristopi k pripravi ponovnih sprememb in dopolnitev OPN, znotraj katerih bodo uskladili pripombe Direkcije za vode in na pobudo društva Bober iz OPN odstranili kajakaško stezo na reki Krki, so še sporočili iz Občine Straža.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča