četrtek, 25 aprila, 2024
DomaSlovenijaPa dajmo še 30 dni. Kaj ja in kaj ne

Pa dajmo še 30 dni. Kaj ja in kaj ne

Vlada je na dopisni seji sprejela nov načrt sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in podaljšala epidemijo za 30 dni.

Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z novim koronavirusom po mnenju vlade zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, zato se epidemija podaljša za 30 dni.

Uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je odslej obvezna le v primeru, ko ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva. Prav tako maske ni potrebno nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj treh metrov.

Spremenjen je tudi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. V vseh statističnih regijah Slovenije se tako določa izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov. S predlaganim odlokom se kot izjeme brez pogoja testa določa naslednje dejavnosti:

– lekarne,

– bencinske servise,

– finančne storitve,

– geodetske storitve,

– pošto,

– dostavne službe,

– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,

– gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),

– osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

– čistilne servise in čistilnice,

– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),

– druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,

– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izjeme pod dodatnim pogojem testiranja:

– opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,

– storitve nepremičninskega posredovanja,

– storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),

– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

– individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),

– storitve turističnih agencij,

– storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ.

Športna vadba znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom

Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo:

– vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj cca. 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

– perspektivnim športnikom, gre za cca. 650 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;

– športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc;

– poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);

– udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.

Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno neprekinjeno  vzdrževanje vsaj dva metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem nivoju (članska,  mladinska in kadetska), na evropskem (npr. evropski pokali) oziroma mednarodnem nivoju (npr. alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov) in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu. (24ur.com)

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča